首页

有没有游戏可以提现的有没有游戏可以提现的网站安卓

2020-01-25 14:06:31

有没有游戏可以提现的经 曰 : 古 之 善 用 兵 者 , 必 重 天 下 之 权 , 而 研 诸 侯 之 虑 。 重 权 不 审 , 不 知 轻 重 强 弱 之 称 ; 揣 情 不 审 , 不 知 隐 匿 变 化 之 动 静 。 重 莫 难 於 周 知 , 揣 莫 难 於 悉 举 , 事 莫 难 於 必 成 , 此 三 者 , 圣 人 能 任 之 , 故 兵 有 百 战 百 胜 之 术 , 非 善 之 善 者 也 ; 不 如 不 战 而 屈 人 之 兵 , 善 之 善 者 也 。 夫 太 上 用 计 谋 , 其 次 用 人 事 , 其 下 用 战 伐 。 用 计 谋 者 , 荧 惑 敌 国 之 主 , 阴 移 谄 臣 , 以 事 佐 之 ; 惑 以 巫 觋 , 使 其 尊 鬼 事 神 ; 重 其 彩 色 文 绣 , 使 贱 其 菽 粟 , 令 空 其 仓 庾 ; 遗 之 美 好 , 使 荧 其 志 ; 遗 之 巧 匠 , 使 起 宫 室 高 台 , 以 竭 其 财 、 役 其 力 ; 易 其 性 , 使 化 改 淫 俗 ; 奢 暴 骄 恣 , 贤 臣 结 舌 , 莫 肯 匡 助 , 滥 赏 淫 刑 , 任 其 喜 怒 , 政 令 不 行 , 信 卜 祠 鬼 , 逆 忠 进 谄 , 请 谒 公 行 , 而 无 圣 人 之 政 , 爱 而 与 官 , 无 功 而 爵 , 未 劳 而 赏 ; 喜 则 赦 罪 , 怒 则 肆 杀 ; 法 居 而 自 顺 , 令 出 而 不 行 , 信 蓍 龟 、 卜 筮 、 鬼 神 、 祷 祠 、 谗 佞 、 奇 技 , 乱 行 於 门 户 , 其 所 谓 是 者 , 皆 非 ; 非 者 , 皆 是 。 离 君 臣 之 际 , 塞 忠 谠 之 路 , 然 後 淫 之 以 色 , 攻 之 以 利 , 娱 之 以 乐 , 养 之 以 味 。 以 信 为 欺 , 以 欺 为 信 , 以 忠 为 叛 , 以 叛 为 忠 。 忠 谏 者 死 , 谄 佞 者 赏 。 令 君 子 在 野 , 小 人 在 位 , 急 令 暴 刑 , 人 不 堪 命 , 所 谓 未 战 以 阴 谋 倾 之 , 其 国 已 破 矣 。以 兵 从 之 , 其 君 可 虏 , 其 国 可 隳 , 其 城 可 拔 , 其 众 可 溃 。 故 汤 用 此 而 桀 放 , 周 用 此 而 纣 杀 , 越 用 此 而 吴 国 墟 , 楚 用 此 而 陈 蔡 举 , 三 家 用 此 而 鲁 国 弱 , 韩 魏 用 此 而 东 周 分 。 儒 生 之 言 皆 曰 : 「 兵 强 大 者 必 胜 , 小 弱 者 必 亡 。 」 是 则 小 国 之 君 无 伯 王 之 业 , 万 乘 之 主 无 破 亡 之 兆 ; 昔 夏 广 而 汤 狭 , 殷 大 而 周 小 , 越 弱 而 吴 强 , 所 谓 不 战 而 胜 者 , 阴 倾 之 术 , 夜 行 之 道 , 文 武 之 教 。 圣 人 昭 然 独 见 , 忻 然 独 乐 , 其 在 兹 乎 !卷 二 人 谋 下 ● 励 士 篇辩 若 流 循 环 往 复 。 婆 罗 门 久 而 谢 屈 。 王 乃 谓 曰 。 久 滥 虚 名 罔 上 惑 众 。 先 典 有 记 论 负 当 戮 。 欲 以 炉 铁 令 其 坐 上 。 婆 罗 门 窘 迫 乃 归 命 求 救 。 贤 爱 愍 之 。 乃 请 王 曰 。 大 王 。 仁 礼 远 洽 颂 声 载 途 。 当 布 慈 育 勿 行 残 酷 。 恕 其 不 逮 唯 所 去 就 。 王 令 乘 驴 巡 告 城 邑 。 婆 罗 门 耻 其 戮 辱 发 愤 欧 血 。 苾 刍 闻 已 往 慰 之 曰 尔 学 苞 内 外 声 闻 遐 迩 荣 辱 之 事 进 退 当 明 。 夫 名 者 何 实 乎 。 婆 罗 门 愤 恚 深 詈 苾 刍 。 谤 毁 大 乘 。 轻 蔑 先 圣 。 言 声 未 静 。 地 便 拆 裂 生 身 坠 陷 。 遗 迹 斯 在 。 自 此 西 南 入 海 交 西 北 行 二 千 四 五 百 里 至 阿 咤 厘 国 ( 南 印 度 境 ) 。阿 咤 厘 国 周 六 千 余 里 。 国 大 都 城 周 二 十 余 里 。 居 人 殷 盛 珍 宝 盈 积 。 稼 穑 虽 备 兴 贩 为 业 。 土 地 沙 卤 花 果 稀 少 。 出 胡 椒 树 。 树 叶 若 蜀 椒 也 。 出 熏 陆 香 树 。 树 叶 若 棠 梨 也 。 气 序 热 多 风 埃 。 人 性 浇 薄 贵 财 贱 德 。 文 字 语 言 仪 形 法 则 大 同 摩 腊 婆 国 多 不 信 福 。 纵 有 信 者 宗 事 天 神 。 祠 馆 十 余 所 。 异 道 杂 居 。 从 摩 腊 婆 国 西 北 行 三 日 至 契 咤 国 ( 南 印 度 境 ) 。契 咤 国 。 周 三 千 余 里 。 国 大 都 城 周 二 十 余 里 。 人 户 殷 盛 家 室 富 饶 。 无 大 君 长 役 属 摩 腊 婆 国 。 风 土 物 产 遂 同 其 俗 。 伽 蓝 十 余 所 。 僧 徒 千 余 人 。 大 小 二 乘 兼 功 习 学 。 天 祠 数 十 。 外 道 众 多 。 从 此 北 行 千 余 里 至 伐 腊 毘 国 ( 即 比 罗 罗 国 。 南 印 度 境 ) 。伐 腊 毘 国 。 周 六 千 余 里 。 国 大 都 城 周 三 十 余 里 。 土 地 所 产 气 序 所 宜 。 风 俗 人 性 同 摩 腊 婆 国 。 居 人 殷 盛 家 室 富 饶 。 积 财 百 亿 者 。 乃 有 百 余 室 矣 。 远 方 奇 货 多 聚 其 国 。 伽 蓝 百 余 所 。 僧 徒 六 千 余 人 。 多 学 小 乘 正 量 部 法 。 天 祠 数 百 。 异 道 寔 多 。 如 来 在 世 屡 游 此 国 。 故 无 忧 王 于 佛 所 止 。 皆 树 旌 表 建 窣 堵 波 。 过 去 三 佛 坐 及 经 行 说 法 之 处 遗 迹 相 间 。 今 王 剎 帝 利 种 也 。 即 昔 摩 腊 婆 国 尸 罗 阿 迭 多 王 之 侄 。 今 羯 若 鞠 阇 国 尸 罗 阿 迭 多 王 之 子 。 婿 号 杜 鲁 婆 跋 咤 ( 唐 言 常 叡 ) 情 性 躁 急 智 谋 浅 近 。 然 而 淳 信 三 宝 。 岁 设 大 会 七 日 。 以 殊 珍 上 味 供 养 僧 众 。 三 衣 医 药 之 价 。 七 宝 奇 贵 之 珍 。 既 以 总 施 倍 价 酬 赎 。 贵 德 尚 贤 遵 道 重 学 。 远 方 高 僧 特 加 礼 敬 。 去 城 不 远 有 大 伽 蓝 。 阿 折 罗 阿 罗 汉 之 所 建 立 。 德 慧 坚 慧 菩 萨 之 所 游 止 。 于 中 制 论 并 盛 流 布 。 自 此 西 北 行 七 百 余 里 至 阿 难 陀 补 罗 国 ( 西 印 度 境 ) 。阿 难 陀 补 罗 国 。 周 二 千 余 里 。 国 大 都 城 周 二 十 余 里 。 人 户 殷 盛 家 室 富 饶 。 无 大 君 长 役 属 摩 腊 婆 国 。 土 宜 气 序 。 文 字 法 则 遂 亦 同 焉 。 伽 蓝 十 余 所 。 僧 徒 减 千 人 。 习 学 小 乘 正 量 部 法 。 天 祠 数 十 。 异 道 杂 居 。 从 伐 腊 毘 国 西 行 五 百 余 里 至 苏 刺 佗 国 ( 西 印 度 境 ) 。苏 刺 佗 国 。 周 四 千 余 里 。 国 大 都 城 周 三 十 余 里 。 西 据 莫 醯 河 。 居 人 殷 盛 家 产 富 饶 。 役 属 伐 腊 毘 国 。 地 土 咸 卤 花 果 希 少 。 寒 暑 虽 均 风 飘 不 静 。 土 俗 浇 薄 。 人 性 轻 躁 。 不 好 学 艺 邪 正 兼 信 。 伽 蓝 五 十 余 所 。 僧 徒 三 千 余 人 。 多 学 大 乘 上 座 部 法 。 天 祠 百 余 所 。 异 道 杂 居 。 国 当 西 海 之 路 。 人 皆 资 海 之 利 。 兴 贩 为 业 贸 迁 有 无 。 去 城 不 远 有 郁 鄯 多 山 。 顶 有 伽 蓝 。 房 宇 廊 庑 多 疏 崖 岭 。 林 树 郁 茂 泉 流 交 境 。 圣 贤 之 所 游 止 灵 仙 之 所 集 往 。 从 伐 腊 毘 国 北 行 千 八 百 余 里 至 瞿 折 罗 国 ( 西 印 度 境 ) 。瞿 折 罗 国 。 周 五 千 余 里 。 国 大 都 城 号 毘 罗 摩 罗 。 周 三 十 余 里 。 土 宜 风 俗 同 苏 刺 佗 国 。 居 人 殷 盛 家 产 富 饶 。 多 事 外 道 少 信 佛 法 。 伽 蓝 一 所 。 僧 百 余 人 。 习 学 小 乘 教 说 一 切 有 部 。 天 祠 数 十 。 异 道 杂 居 。 王 剎 帝 利 种 也 。 年 在 弱 冠 智 勇 高 远 。 深 信 佛 法 高 尚 异 能 。 从 此 东 南 行 二 千 八 百 余 里 至 邬 阇 衍 那 国 ( 南 印 度 境 ) 。邬 阇 衍 那 国 。 周 六 千 余 里 。 国 大 都 城 周 三 十 余 里 。 土 宜 风 俗 同 苏 刺 侘 国 。 居 人 殷 盛 家 室 富 饶 。 伽 蓝 数 十 所 多 以 圯 坏 。 存 者 三 五 。 僧 徒 三 百 余 人 。 大 小 二 乘 兼 功 习 学 。 天 祠 数 十 。 异 道 杂 居 。 王 婆 罗 门 种 也 。 博 览 邪 书 不 信 正 法 。 去 城 不 远 有 窣 堵 波 。 无 忧 王 作 地 狱 之 处 。 从 此 东 北 行 千 余 里 至 掷 枳 陀 国 ( 南 印 度 境 ) 。掷 枳 陀 国 。 周 四 千 余 里 。 国 大 都 城 周 十 五 六 里 。 土 称 沃 壤 稼 穑 滋 植 。 宜 菽 麦 多 华 果 。 气 序 调 畅 人 性 善 顺 。 多 信 外 道 少 敬 佛 法 。 伽 蓝 数 十 。 少 有 僧 徒 。 天 祠 十 余 所 。 外 道 千 余 人 。 王 婆 罗 门 种 也 。 笃 信 三 宝 尊 重 有 德 。 诸 方 博 达 之 士 多 集 此 国 。 从 此 北 行 九 百 余 里 至 摩 醯 湿 伐 罗 补 罗 国 ( 中 印 度 境 ) 。摩 醯 湿 伐 罗 补 罗 国 。 周 三 千 余 里 。 国 大 都 城 周 三 十 余 里 。 土 宜 风 俗 同 邬 阇 衍 那 国 。 宗 敬 外 道 不 信 佛 法 。 天 祠 数 十 。 多 是 涂 灰 之 侣 。 王 婆 罗 门 种 也 。 不 甚 敬 信 佛 法 。 从 此 还 至 瞿 折 罗 国 。 复 北 行 荒 野 险 碛 经 千 九 百 余 里 。 渡 信 度 大 河 至 信 度 国 ( 西 印 度 境 ) 。信 度 国 周 七 千 余 里 。 国 大 都 城 号 毘 苫 婆 补 罗 。 周 三 十 余 里 。 宜 谷 稼 丰 宿 麦 。 出 金 银 □ 石 宜 牛 羊 橐 驼 骡 畜 之 属 。 橐 驼 卑 小 。 唯 有 一 峰 。 多 出 赤 盐 。 色 如 赤 石 。 白 盐 黑 盐 及 白 石 盐 等 。 异 域 远 方 以 之 为 药 。 人 性 刚 烈 而 质 直 。 数 斗 诤 多 诽 讟 。 学 不 好 博 。 深 信 佛 法 。 伽 蓝 数 百 所 。 僧 徒 万 余 人 。 并 学 小 乘 正 量 部 法 。 大 抵 懈 怠 性 行 弊 秽 。 其 有 精 勤 贤 善 之 徒 。 独 处 闲 寂 远 迹 山 林 。 夙 夜 匪 懈 多 证 圣 果 。 天 祠 三 十 余 所 。 异 道 杂 居 。 王 戍 陀 罗 种 也 。 性 淳 质 敬 佛 法 。 如 来 在 昔 颇 游 此 国 。 故 无 忧 王 于 圣 迹 处 建 窣 堵 波 数 十 所 。 乌 波 □ 多 大 阿 罗 汉 。 屡 游 此 国 演 法 开 导 。 所 止 之 处 皆 旌 遗 迹 。 或 建 僧 伽 蓝 。 或 树 窣 堵 波 。 往 往 间 起 可 略 而 言 。信 度 河 侧 千 余 里 。 陂 泽 间 有 数 百 千 户 。 于 此 宅 居 。 其 性 刚 烈 唯 杀 是 务 。 牧 牛 自 活 无 所 系 命 。 若 男 若 女 无 遗 无 贱 。 剃 须 发 服 袈 裟 。 像 类 苾 刍 而 行 俗 事 。 专 执 小 见 非 斥 大 乘 。 闻 诸 先 志 曰 。 昔 此 地 民 庶 安 忍 但 事 凶 残 。 时 有 罗 汉 愍 其 颠 坠 。 为 化 彼 故 乘 虚 而 来 。 现 大 神 通 示 希 有 事 。 令 众 信 受 渐 导 言 教 。 诸 人 敬 悦 愿 奉 指 诲 。 罗 汉 知 众 心 顺 为 授 三 归 。 息 其 凶 暴 悉 断 生 杀 。 剃 发 染 衣 恭 行 法 教 。 年 代 浸 远 世 易 时 移 。 守 善 既 亏 余 风 不 殄 。 虽 服 法 衣 尝 无 戒 善 。 子 孙 奕 世 习 以 成 俗 。 从 此 东 行 九 百 余 里 。 渡 信 度 河 东 岸 至 茂 罗 三 部 卢 国 ( 西 印 度 境 ) 。茂 罗 三 部 卢 国 。 周 四 千 余 里 。 国 大 都 城 周 三 十 余 里 。 居 人 殷 盛 家 室 富 饶 。 役 属 磔 迦 国 。 土 田 良 沃 气 序 调 顺 。 风 俗 质 直 好 学 尚 德 。 多 事 天 神 少 信 佛 法 。 伽 蓝 十 余 所 。 多 已 圯 坏 。 少 有 僧 徒 。 学 无 专 习 。 天 祠 人 所 。 异 道 杂 居 。 有 日 天 祠 庄 严 甚 丽 。 其 日 天 像 铸 以 黄 金 饰 以 奇 宝 。 灵 鉴 幽 通 神 或 潜 被 。 女 乐 递 奏 明 炬 继 日 。 香 花 供 养 初 无 废 绝 正 印 度 国 诸 王 豪 族 。 莫 不 于 此 舍 施 珍 宝 建 立 福 舍 。 以 饮 食 医 药 给 济 贫 病 。 诸 国 之 人 来 此 求 愿 常 有 千 数 。 天 词 四 周 池 沼 花 林 甚 可 游 赏 。 从 此 东 北 行 七 百 余 里 至 钵 伐 多 国 ( 北 印 度 境 ) 。钵 伐 多 国 。 周 五 千 余 里 。 国 大 都 城 周 二 十 余 里 。 居 人 殷 盛 役 属 磔 迦 国 。 多 早 稻 宜 宿 麦 。 气 序 调 适 风 俗 质 直 。 人 性 躁 急 言 含 鄙 辞 。 学 艺 深 博 邪 正 杂 信 。 伽 蓝 十 余 所 。 僧 徒 千 余 人 。 大 小 二 乘 兼 功 习 学 。 四 窣 堵 波 。 无 忧 王 之 所 建 也 。 天 祠 二 十 。 异 道 杂 居 。 城 侧 有 大 伽 蓝 。 僧 徒 百 余 人 。 并 学 大 乘 教 即 是 昔 慎 那 弗 呾 罗 ( 唐 言 最 胜 子 ) 论 师 。 于 此 制 瑜 伽 师 地 释 论 。 亦 是 贤 爱 论 师 德 光 论 师 本 出 家 处 。 此 大 伽 蓝 为 天 火 所 烧 摧 残 荒 圯 。 从 信 度 国 西 南 。 行 千 五 六 百 里 至 阿 点 婆 翅 罗 国 ( 西 印 度 境 ) 。阿 点 婆 翅 罗 国 。 周 五 千 余 里 。 国 大 都 城 号 朅 □ 湿 伐 罗 。 周 三 十 余 里 。 僻 在 西 境 。 临 信 度 河 邻 大 海 滨 。 屋 宇 庄 严 多 有 珍 宝 。 近 无 君 长 统 属 信 度 国 。 地 下 湿 土 斥 卤 。 秽 草 荒 茂 畴 垄 少 垦 。 谷 稼 虽 备 宿 麦 特 丰 。 气 序 微 寒 风 飙 劲 烈 。 宜 牛 羊 橐 驼 骡 畜 之 类 人 性 暴 急 不 好 习 学 。 语 言 微 异 中 印 度 。 其 俗 淳 质 敬 崇 三 宝 。 伽 蓝 八 十 余 所 。 僧 徒 五 千 余 人 。 多 学 小 乘 正 量 部 法 。 天 祠 十 所 。 多 是 涂 灰 外 道 之 所 居 止 。 城 中 有 大 自 在 天 祠 祠 宇 雕 饰 天 像 灵 鉴 。 涂 灰 外 道 游 舍 其 中 。 在 昔 如 来 颇 游 此 国 。 说 法 度 人 。 导 凡 利 俗 。 故 无 忧 王 于 圣 迹 处 建 六 窣 堵 波 焉 。 从 此 西 行 减 二 千 里 至 狼 揭 罗 国 ( 西 印 度 境 ) 。狼 揭 罗 国 。 东 西 南 北 各 数 千 里 。 国 大 都 城 周 三 十 余 里 。 号 窣 菟 黎 湿 伐 罗 。 土 地 沃 润 稼 穑 滋 盛 。 气 序 风 俗 同 阿 点 婆 翅 罗 国 。 居 人 殷 盛 多 诸 珍 宝 。 临 大 海 滨 。 入 西 女 国 之 路 也 。 无 大 君 长 。 据 川 自 立 不 相 承 命 。 役 属 波 刺 斯 国 。 文 字 大 同 印 度 。 语 言 少 异 邪 正 兼 信 。 伽 蓝 百 余 所 僧 徒 六 千 余 人 。 大 小 二 乘 兼 功 习 学 。 天 祠 数 百 所 。 涂 灰 外 道 其 徒 极 众 。 城 中 有 大 自 在 天 祠 庄 严 壮 丽 。 涂 灰 外 道 之 所 宗 事 。 自 此 西 北 至 波 刺 斯 国 ( 虽 非 印 度 之 国 路 次 付 见 旧 曰 波 斯 略 也 ) 。波 刺 斯 国 。 周 数 万 里 。 国 大 都 城 号 苏 刺 萨 傥 那 。 周 四 十 余 里 。 川 土 既 多 气 序 亦 异 。 大 抵 温 也 引 水 为 田 。 人 户 富 饶 出 金 □ 石 颇 胝 水 精 奇 珍 异 宝 。 工 织 大 锦 细 褐 氍 □ 之 类 。 多 善 马 橐 驼 。 货 用 大 银 钱 。 人 性 躁 暴 俗 无 礼 义 。 文 字 语 言 异 于 诸 国 。 无 学 艺 多 任 务 技 。 凡 诸 造 作 邻 境 所 重 。 婚 姻 杂 乱 死 多 弃 尸 。 其 形 伟 大 齐 发 露 头 。 衣 皮 褐 服 锦 □ 。 户 课 赋 税 人 四 银 钱 。 天 祠 甚 多 。 提 那 跋 外 道 之 徒 为 所 宗 也 。 伽 蓝 二 三 。 僧 徒 数 百 。 并 学 小 乘 教 说 一 切 有 部 法 。 释 迦 佛 钵 在 此 王 宫 。 国 东 境 有 鹤 秣 城 。 内 城 不 广 。 外 郭 周 六 十 余 里 。 居 人 众 家 产 富 。 西 北 接 拂 懔 国 。 境 壤 风 俗 同 波 刺 斯 。 形 貌 语 言 稍 有 乖 异 。 多 珍 宝 亦 富 饶 也 。 拂 懔 国 西 南 海 岛 有 西 女 国 。 皆 是 女 人 略 无 男 子 。 多 诸 珍 货 附 拂 懔 国 。 故 拂 懔 王 岁 遣 丈 夫 配 焉 。 其 俗 产 男 皆 不 举 也 。 自 阿 点 婆 翅 罗 国 。 北 行 七 百 余 里 至 臂 多 絷 罗 国 ( 西 印 度 境 ) 。臂 多 絷 罗 国 。 周 三 千 余 里 。 国 大 都 城 周 二 十 余 里 。 居 人 殷 盛 。 无 大 君 长 。 役 属 信 度 国 。 土 地 沙 卤 寒 风 凄 劲 。 多 宿 麦 少 花 果 。 而 风 俗 犷 暴 语 异 中 印 度 。 不 好 艺 学 然 知 淳 信 。 伽 蓝 五 十 余 所 。 僧 徒 三 千 余 人 。 并 学 小 乘 正 量 部 法 。 天 祠 二 十 余 所 。 并 涂 灰 外 道 也 。 城 北 十 五 六 里 。 大 林 中 有 窣 堵 波 。 高 数 百 尺 。 无 忧 王 所 建 也 。 中 有 舍 利 时 放 光 明 。 是 如 来 昔 作 仙 人 。 为 国 王 所 害 之 处 。 此 东 不 远 有 故 伽 蓝 。 是 昔 大 迦 多 延 那 大 阿 罗 汉 之 所 建 立 。 其 傍 则 有 过 去 四 佛 座 及 经 行 遗 迹 之 处 。 建 窣 堵 波 以 为 旌 表 。 从 此 东 北 行 三 百 余 里 至 阿 軬 荼 国 ( 西 印 度 境 ) 。阿 軬 荼 国 。 周 二 千 四 五 百 里 。 国 大 都 城 周 二 十 余 里 。 无 大 君 长 役 属 信 度 国 。 土 宜 稼 穑 宿 麦 特 丰 。 花 果 少 草 木 疏 。 气 序 风 寒 人 性 犷 烈 。 言 辞 朴 质 不 尚 学 业 。 然 于 三 宝 守 心 淳 信 。 伽 蓝 二 十 余 所 。 僧 徒 二 千 余 人 。 多 学 小 乘 正 量 部 法 。 天 祠 五 所 。 并 涂 灰 外 道 也 。 城 东 北 不 远 。 大 竹 林 中 伽 蓝 余 趾 。 是 如 来 昔 于 此 处 听 诸 苾 刍 着 亟 缚 屣 。 ( 唐 言 靴 ) 傍 有 窣 堵 波 。 无 忧 王 所 建 也 。 基 虽 倾 陷 尚 高 百 余 尺 。 其 傍 精 舍 有 青 石 立 佛 像 。 每 至 斋 日 或 放 神 光 。 次 南 八 百 余 步 。 林 中 有 窣 堵 波 。 无 忧 王 之 所 建 也 。 如 来 昔 日 止 此 。 夜 寒 乃 以 三 衣 重 复 。 至 明 旦 开 诸 苾 刍 着 复 纳 衣 。 此 林 之 中 有 佛 经 行 之 处 。 又 有 诸 窣 堵 波 鳞 次 相 望 。 并 过 去 四 佛 坐 处 也 。 其 窣 堵 波 中 有 如 来 发 爪 。 每 至 斋 日 多 放 光 明 。 从 此 东 北 行 九 百 余 里 至 伐 刺 拏 国 ( 西 印 度 境 ) 。伐 刺 拏 国 。 周 四 千 余 里 。 国 大 都 城 周 二 十 余 里 。 居 人 殷 盛 役 属 迦 毕 试 国 。 地 多 山 林 稼 穑 时 播 。 气 序 微 寒 风 俗 犷 烈 。 性 急 暴 志 鄙 弊 。 语 言 少 同 中 印 度 。 邪 正 兼 崇 不 好 学 艺 。 伽 蓝 数 十 。 荒 圯 已 多 。 僧 徒 三 百 余 人 。 并 学 大 乘 法 教 。 天 祠 五 所 。 多 涂 灰 外 道 也 。 城 南 不 远 有 故 伽 蓝 。 如 来 在 昔 于 此 说 法 。 示 教 利 喜 开 悟 含 生 。 其 侧 有 过 去 四 佛 座 及 经 行 遗 迹 之 处 。 闻 诸 土 俗 曰 。 从 此 国 西 接 稽 ^ 8 □ 那 国 。 居 大 山 间 川 别 立 主 。 无 大 君 长 。 多 羊 马 。 有 善 马 者 其 形 姝 大 。 诸 国 希 种 邻 境 所 宝 。 复 此 西 北 。 踰 大 山 涉 广 川 。 历 小 城 邑 行 二 千 余 里 。 出 印 度 境 至 漕 矩 咤 国 ( 亦 谓 漕 利 国 ) 。大 唐 西 域 记 卷 第 十 一『 僧 伽 罗 国 。 古 之 师 子 国 。 又 曰 无 忧 国 。 即 南 印 度 。 其 地 多 奇 宝 。 又 名 曰 宝 渚 。 昔 释 迦 牟 尼 佛 化 身 名 僧 伽 罗 。 诸 德 兼 备 。 国 人 推 尊 为 王 。 故 国 亦 以 僧 伽 罗 为 号 也 。 以 大 神 通 力 破 大 铁 城 。 灭 罗 剎 女 拯 恤 危 难 。 于 是 建 都 筑 邑 化 导 是 方 。 宣 流 正 教 示 寂 留 牙 。 在 于 兹 土 金 刚 坚 固 历 劫 不 坏 。 宝 光 遥 烛 如 星 粲 空 。 如 月 炫 宵 如 太 阳 丽 画 。 凡 有 祷 禳 应 答 如 响 。 国 有 凶 荒 灾 异 。 精 意 恳 祈 灵 祥 随 至 。 今 之 锡 兰 山 即 古 之 僧 伽 罗 国 也 。 王 宫 侧 有 佛 牙 精 舍 。 饰 以 众 宝 晖 光 赫 奕 。 累 世 相 承 敬 礼 不 衰 。 今 国 王 阿 烈 苦 柰 儿 锁 里 人 也 。 崇 祀 外 道 不 敬 佛 法 。 暴 虐 凶 悖 。 靡 恤 国 人 。 亵 慢 佛 牙 。大 明 永 乐 三 年 。 皇 帝 遣 中 使 太 监 郑 和 。 奉 香 华 往 诣 彼 国 供 养 。 郑 和 劝 国 王 阿 烈 苦 柰 儿 。 敬 崇 佛 教 远 离 外 道 。 王 怒 即 欲 加 害 。 郑 和 知 其 谋 遂 去 。 后 复 遣 郑 和 往 赐 诸 番 。 拜 赐 锡 兰 山 国 王 王 益 慢 不 恭 。 欲 图 害 使 者 。 用 兵 五 万 人 刊 木 塞 道 。 分 兵 以 劫 海 舟 。 会 其 下 预 泄 其 机 。 郑 和 等 觉 亟 回 舟 。 路 已 阨 绝 潜 遣 人 出 。 舟 师 拒 之 。 和 以 兵 三 千 。 夜 由 间 道 攻 入 王 城 守 之 。 其 劫 海 舟 番 兵 乃 与 其 国 内 番 兵 。 四 面 来 攻 。 合 围 数 重 。 攻 战 六 日 。 和 等 执 其 王 凌 晨 开 门 伐 木 取 道 。 且 战 且 行 。 凡 二 十 余 里 抵 暮 始 达 舟 。 当 就 礼 请 佛 牙 至 舟 。 灵 异 非 常 光 彩 照 曜 。 如 前 所 云 。 訇 霆 震 惊 远 见 隐 避 。 历 涉 巨 海 凡 数 十 万 里 。 风 涛 不 惊 如 履 平 地 。 狞 龙 恶 鱼 纷 出 乎 前 。 恬 不 为 害 。 舟 中 之 人 皆 安 稳 快 乐 。 永 乐 九 年 七 月 初 九 日 至 京 师 。皇 帝 命 于 皇 城 内 。 庄 严 栴 檀 金 刚 宝 座 贮 之 。 式 修 供 养 。 利 益 有 情 祈 福 民 庶 。 作 无 量 功 德 。 』。”

经 曰 : 古 者 , 邻 国 烽 烟 相 望 , 鸡 犬 相 闻 , 而 足 迹 不 接 於 诸 侯 之 境 , 车 轨 不 结 於 千 里 之 外 , 以 道 存 生 , 以 德 安 形 , 人 乐 其 居 。 後 世 浇 风 起 而 淳 朴 散 , 权 智 用 而 谲 诈 生 , 邻 国 往 来 用 间 谍 ; 纵 横 之 事 , 用 檃 括 之 人 矣 。徐 守 仁 义 , 社 稷 邱 墟 。 鲁 尊 儒 墨 , 宗 庙 泯 灭 。 非 达 奥 知 微 , 不 能 御 敌 ; 不 劳 心 苦 思 , 不 能 原 事 ; 不 悉 见 情 伪 , 不 能 成 名 ; 材 智 不 明 , 不 能 用 兵 ; 忠 实 不 真 , 不 能 知 人 。 是 以 , 鬼 谷 先 生 述 〈 捭 阖 、 〈 揣 摩 、 〈 飞 箝 、 〈 抵 巇 之 篇 , 以 教 苏 秦 、 张 仪 游 说 於 六 国 而 探 诸 侯 之 心 , 於 是 术 行 焉 ! 夫 用 探 心 之 术 者 , 先 以 道 德 、 仁 义 、 礼 乐 、 忠 信 、 诗 书 、 经 传 、 子 史 、 谋 略 、 成 败 浑 而 杂 说 , 包 而 罗 之 , 澄 其 心 , 静 其 志 , 伺 人 之 情 , 有 所 爱 恶 、 去 就 , 从 欲 而 攻 之 , 阴 虑 阳 发 , 此 虚 言 而 往 , 彼 实 心 而 来 , 因 其 心 , 察 其 容 , 听 其 声 , 考 其 辞 。 言 不 合 者 , 反 而 求 之 , 其 应 必 出 , 既 得 其 心 , 反 射 其 意 , 符 应 不 失 , 契 合 无 二 , 胶 而 漆 之 , 无 使 反 覆 , 如 养 由 之 操 弓 、 逢 蒙 之 挟 矢 , 百 发 无 不 中 正 , 犹 设 罝 罘 , 以 罹 鱼 兔 , 张 其 会 , 磔 其 腰 , 胁 其 虚 , 必 冲 纲 而 挂 目 , 亦 奚 有 孑 遗 哉 !夫 探 仁 人 之 心 , 必 以 信 , 勿 以 财 ; 探 勇 士 之 心 , 必 以 义 , 勿 以 惧 ; 探 智 士 之 心 , 必 以 忠 , 勿 以 欺 ; 探 愚 人 之 心 , 必 以 蔽 , 勿 以 明 ; 探 不 肖 之 心 , 必 以 惧 , 勿 以 常 ; 探 好 财 之 心 , 必 以 贿 , 勿 以 廉 。 夫 与 智 者 言 , 依 於 博 , 智 有 涯 而 博 无 涯 , 则 智 不 可 以 测 博 ; 与 博 者 言 , 依 於 辨 , 博 师 古 而 辨 应 , 今 则 不 可 以 应 辨 。 与 贵 者 言 , 依 於 势 , 贵 位 高 而 势 制 高 , 则 位 不 可 以 禁 势 。 与 富 者 言 , 依 於 物 , 富 积 财 而 物 可 宝 , 则 财 不 足 以 易 宝 。 与 贫 者 言 , 依 於 利 , 贫 匮 乏 而 利 丰 赡 , 则 乏 不 可 以 賙 丰 。 与 贱 者 言 , 依 於 谦 , 贱 人 下 而 谦 降 下 , 则 贱 不 可 以 语 谦 。 与 勇 者 言 , 依 於 敢 , 勇 不 惧 而 敢 刚 毅 , 则 勇 不 可 以 慑 刚 。 与 愚 者 言 , 依 於 锐 , 愚 质 朴 而 锐 聪 明 , 则 朴 不 可 以 察 聪 。 此 八 者 , 皆 本 同 其 道 , 而 末 异 其 表 。 同 其 道 , 人 所 欲 听 ; 异 其 表 , 听 而 不 晓 。 如 此 , 则 不 测 浅 、 不 测 深 , 吾 得 出 无 间 、 入 无 朕 , 独 往 而 独 来 , 或 纵 而 或 横 ; 如 偃 枯 草 , 使 东 而 东 , 使 西 而 西 ; 如 引 停 水 决 之 则 流 ; 壅 之 则 止 , 谋 何 患 乎 不 从 哉 !夫 道 贵 制 人 、 不 贵 制 於 人 。 制 人 者 , 握 权 ; 制 於 人 者 , 遵 命 也 。 制 人 之 术 , 避 人 之 长 , 攻 人 之 短 ; 见 己 之 所 长 , 蔽 己 之 所 短 。 故 兽 之 动 , 必 先 爪 牙 ; 禽 之 动 , 必 先 觜 距 ; 螫 虫 之 动 , 必 以 毒 ; 介 虫 之 动 , 必 以 甲 。 夫 鸟 兽 虫 豸 , 尚 用 所 长 以 制 物 , 况 其 智 者 乎 ! 夫 人 好 说 道 德 者 , 必 以 仁 义 折 之 ; 好 言 儒 墨 者 , 必 以 纵 横 御 之 ; 好 谈 法 律 者 , 必 以 权 术 挫 之 。 必 乘 其 始 、 合 其 终 、 摧 其 牙 、 落 其 角 , 无 使 出 吾 之 右 。 徐 以 庆 吊 之 言 , 忧 喜 其 心 , 使 其 神 不 得 为 心 之 主 。 长 生 、 安 乐 、 富 贵 、 尊 荣 、 声 色 、 喜 说 , 庆 言 也 ; 死 亡 、 忧 患 、 贫 贱 、 苦 辱 、 刑 戮 、 诛 罚 , 吊 言 也 。 与 贵 者 谈 , 言 吊 则 悲 ; 与 贱 者 谈 , 言 庆 则 悦 。 将 其 心 , 迎 其 意 , 或 庆 或 吊 , 以 惑 其 志 , 情 变 於 内 者 , 形 变 於 外 , 常 以 所 见 而 观 其 所 隐 , 所 谓 测 隐 探 心 之 术 也 。 虽 有 先 王 之 道 , 圣 智 之 术 而 无 此 者 , 不 足 以 成 伯 王 之 业 也 。卷 二 人 谋 下 ● 选 士 篇经 曰 : 天 圆 地 方 , 本 乎 阴 阳 。 阴 阳 既 形 , 逆 之 则 败 , 顺 之 则 成 。 盖 敬 授 农 时 , 非 用 兵 也 。 夫 天 地 不 为 万 物 所 有 , 万 物 因 天 地 而 有 之 ; 阴 阳 不 为 万 物 所 生 , 万 物 因 阴 阳 而 生 之 。 天 地 不 仁 , 以 万 物 为 刍 狗 ; 阴 阳 之 於 万 物 有 何 情 哉 ! 夫 火 之 性 , 自 炎 , 不 为 焦 灼 万 物 而 生 其 炎 ; 水 之 性 , 自 濡 , 不 为 漂 荡 万 物 而 生 其 濡 。 水 火 者 , 一 其 性 , 而 万 物 遇 之 , 自 有 差 殊 ; 阴 阳 者 , 一 其 性 , 而 万 物 遇 之 , 自 有 荣 枯 。 若 水 火 有 情 , 能 浮 石 、 沉 木 、 坚 金 、 流 土 , 则 知 阴 阳 不 能 胜 败 存 亡 吉 凶 善 恶 明 矣 ! 夫 春 风 东 来 , 草 木 甲 坼 , 而 积 廪 之 粟 不 萌 ; 秋 天 肃 霜 , 百 卉 具 腓 , 而 蒙 蔽 之 草 不 伤 。 阴 阳 寒 暑 , 为 人 谋 所 变 ; 人 谋 成 败 , 岂 阴 阳 所 变 之 哉 !昔 王 莽 徵 天 下 善 韬 钤 者 六 十 三 家 , 悉 备 补 军 吏 , 及 昆 阳 之 败 , 会 大 雷 风 至 , 屋 瓦 皆 飞 , 雨 下 如 注 。 当 此 之 时 , 岂 三 门 不 发 、 五 将 不 具 耶 ! 亭 亭 白 奸 错 太 岁 月 建 , 误 殆 至 如 此 。 古 有 张 伯 松 者 , 值 乱 出 居 , 营 内 为 贼 所 逼 , 营 中 豪 杰 皆 遁 。 伯 松 曰 : 「 今 日 反 吟 , 不 可 出 奔 。 」 俄 而 贼 至 , 伯 松 被 杀 , 妻 子 被 虏 , 财 物 被 掠 。 桓 谭 《 新 论 》 曰 : 「 至 愚 之 人 , 解 避 恶 时 , 不 解 避 恶 事 。 」 则 阴 阳 之 於 人 有 情 哉 ! 太 公 曰 : 「 任 贤 使 能 , 不 时 日 而 事 利 ; 明 法 审 令 , 不 卜 筮 而 事 吉 ; 贵 功 赏 劳 , 不 禳 祀 而 得 福 。 」 无 厚 德 而 占 日 月 之 数 , 不 识 敌 之 强 弱 而 幸 於 天 时 , 无 智 无 虑 而 侯 於 风 云 , 小 勇 小 力 而 望 於 天 福 , 怯 不 能 击 而 恃 龟 筮 , 士 卒 不 勇 而 恃 鬼 神 , 设 伏 不 巧 而 任 向 背 ; 凡 天 道 鬼 神 , 视 之 不 见 , 听 之 不 闻 , 索 之 不 得 , 指 虚 无 之 状 , 不 可 以 决 胜 负 , 不 可 以 制 生 死 , 故 明 将 弗 法 , 而 众 将 不 能 已 也 。孙 武 曰 : 「 明 王 圣 主 、 贤 臣 良 将 , 所 以 动 而 胜 人 , 成 功 出 于 众 者 , 先 知 也 。 先 知 , 不 可 取 於 鬼 神 , 不 可 求 象 於 事 , 不 可 验 之 於 度 ; 必 求 于 人 。 」 吴 子 曰 : 「 料 敌 有 不 卜 而 战 者 」 , 先 知 也 。 范 蠡 曰 : 「 天 时 不 作 , 弗 为 ; 人 事 不 作 , 弗 始 。 」 天 时 为 敌 国 有 水 旱 灾 害 、 虫 蝗 霜 雹 , 荒 乱 之 天 时 非 孤 虚 向 背 之 天 时 也 。 太 公 曰 : 「 圣 人 之 所 生 也 欲 正 後 世 。 」 故 为 谲 书 而 寄 胜 於 天 道 , 无 益 於 兵 也 。 夫 如 是 , 则 天 道 於 兵 , 有 何 阴 阳 哉 !经 曰 : 「 地 利 者 , 兵 之 助 。 」 犹 天 时 不 可 恃 也 。 昔 三 苗 氏 , 左 洞 庭 , 右 彭 蠡 , 德 义 不 修 , 禹 灭 之 ; 夏 桀 之 居 , 左 河 济 , 右 太 华 , 伊 阙 在 其 南 , 羊 肠 在 其 北 , 修 政 不 仁 , 汤 放 之 ; 殷 纣 之 国 , 左 孟 门 , 右 太 行 , 常 山 在 其 北 , 太 河 经 其 南 , 荒 淫 怠 政 , 武 王 杀 之 ; 秦 之 地 左 峟 函 , 右 汧 陇 , 终 南 、 太 华 居 其 前 , 九 原 、 上 郡 居 其 後 , 刑 政 苛 酷 , 子 婴 迎 降 於 轵 道 、 姚 泓 面 缚 於 灞 上 ; 吴 之 居 , 五 岭 在 其 南 , 三 江 在 其 北 , 左 沧 浪 , 右 衡 山 , 刑 政 不 修 , 吴 王 终 於 归 命 陈 主 、 卒 於 长 城 ; 蜀 之 分 , 左 巫 峡 , 右 邛 僰 , 南 有 泸 溪 之 障 , 北 有 剑 阁 之 险 , 时 无 英 雄 , 刘 禅 不 能 守 , 李 势 不 能 固 。 由 此 言 之 , 天 时 不 能 佑 无 道 之 主 , 地 利 不 能 济 乱 亡 之 国 。 地 之 险 易 , 因 人 而 险 , 因 人 而 易 ; 无 险 、 无 不 险 , 无 易 、 无 不 易 , 存 亡 在 於 德 , 战 守 在 於 地 。 惟 圣 主 智 将 能 守 之 , 地 奚 有 险 易 哉 !卷 一 人 谋 上 ● 地 无 险 阻 篇卷 二 人 谋 下 ● 善 师 篇。

卷 一 人 谋 上 ● 主 有 道 德 篇经 曰 : 古 者 , 邻 国 烽 烟 相 望 , 鸡 犬 相 闻 , 而 足 迹 不 接 於 诸 侯 之 境 , 车 轨 不 结 於 千 里 之 外 , 以 道 存 生 , 以 德 安 形 , 人 乐 其 居 。 後 世 浇 风 起 而 淳 朴 散 , 权 智 用 而 谲 诈 生 , 邻 国 往 来 用 间 谍 ; 纵 横 之 事 , 用 檃 括 之 人 矣 。徐 守 仁 义 , 社 稷 邱 墟 。 鲁 尊 儒 墨 , 宗 庙 泯 灭 。 非 达 奥 知 微 , 不 能 御 敌 ; 不 劳 心 苦 思 , 不 能 原 事 ; 不 悉 见 情 伪 , 不 能 成 名 ; 材 智 不 明 , 不 能 用 兵 ; 忠 实 不 真 , 不 能 知 人 。 是 以 , 鬼 谷 先 生 述 〈 捭 阖 、 〈 揣 摩 、 〈 飞 箝 、 〈 抵 巇 之 篇 , 以 教 苏 秦 、 张 仪 游 说 於 六 国 而 探 诸 侯 之 心 , 於 是 术 行 焉 ! 夫 用 探 心 之 术 者 , 先 以 道 德 、 仁 义 、 礼 乐 、 忠 信 、 诗 书 、 经 传 、 子 史 、 谋 略 、 成 败 浑 而 杂 说 , 包 而 罗 之 , 澄 其 心 , 静 其 志 , 伺 人 之 情 , 有 所 爱 恶 、 去 就 , 从 欲 而 攻 之 , 阴 虑 阳 发 , 此 虚 言 而 往 , 彼 实 心 而 来 , 因 其 心 , 察 其 容 , 听 其 声 , 考 其 辞 。 言 不 合 者 , 反 而 求 之 , 其 应 必 出 , 既 得 其 心 , 反 射 其 意 , 符 应 不 失 , 契 合 无 二 , 胶 而 漆 之 , 无 使 反 覆 , 如 养 由 之 操 弓 、 逢 蒙 之 挟 矢 , 百 发 无 不 中 正 , 犹 设 罝 罘 , 以 罹 鱼 兔 , 张 其 会 , 磔 其 腰 , 胁 其 虚 , 必 冲 纲 而 挂 目 , 亦 奚 有 孑 遗 哉 !夫 探 仁 人 之 心 , 必 以 信 , 勿 以 财 ; 探 勇 士 之 心 , 必 以 义 , 勿 以 惧 ; 探 智 士 之 心 , 必 以 忠 , 勿 以 欺 ; 探 愚 人 之 心 , 必 以 蔽 , 勿 以 明 ; 探 不 肖 之 心 , 必 以 惧 , 勿 以 常 ; 探 好 财 之 心 , 必 以 贿 , 勿 以 廉 。 夫 与 智 者 言 , 依 於 博 , 智 有 涯 而 博 无 涯 , 则 智 不 可 以 测 博 ; 与 博 者 言 , 依 於 辨 , 博 师 古 而 辨 应 , 今 则 不 可 以 应 辨 。 与 贵 者 言 , 依 於 势 , 贵 位 高 而 势 制 高 , 则 位 不 可 以 禁 势 。 与 富 者 言 , 依 於 物 , 富 积 财 而 物 可 宝 , 则 财 不 足 以 易 宝 。 与 贫 者 言 , 依 於 利 , 贫 匮 乏 而 利 丰 赡 , 则 乏 不 可 以 賙 丰 。 与 贱 者 言 , 依 於 谦 , 贱 人 下 而 谦 降 下 , 则 贱 不 可 以 语 谦 。 与 勇 者 言 , 依 於 敢 , 勇 不 惧 而 敢 刚 毅 , 则 勇 不 可 以 慑 刚 。 与 愚 者 言 , 依 於 锐 , 愚 质 朴 而 锐 聪 明 , 则 朴 不 可 以 察 聪 。 此 八 者 , 皆 本 同 其 道 , 而 末 异 其 表 。 同 其 道 , 人 所 欲 听 ; 异 其 表 , 听 而 不 晓 。 如 此 , 则 不 测 浅 、 不 测 深 , 吾 得 出 无 间 、 入 无 朕 , 独 往 而 独 来 , 或 纵 而 或 横 ; 如 偃 枯 草 , 使 东 而 东 , 使 西 而 西 ; 如 引 停 水 决 之 则 流 ; 壅 之 则 止 , 谋 何 患 乎 不 从 哉 !夫 道 贵 制 人 、 不 贵 制 於 人 。 制 人 者 , 握 权 ; 制 於 人 者 , 遵 命 也 。 制 人 之 术 , 避 人 之 长 , 攻 人 之 短 ; 见 己 之 所 长 , 蔽 己 之 所 短 。 故 兽 之 动 , 必 先 爪 牙 ; 禽 之 动 , 必 先 觜 距 ; 螫 虫 之 动 , 必 以 毒 ; 介 虫 之 动 , 必 以 甲 。 夫 鸟 兽 虫 豸 , 尚 用 所 长 以 制 物 , 况 其 智 者 乎 ! 夫 人 好 说 道 德 者 , 必 以 仁 义 折 之 ; 好 言 儒 墨 者 , 必 以 纵 横 御 之 ; 好 谈 法 律 者 , 必 以 权 术 挫 之 。 必 乘 其 始 、 合 其 终 、 摧 其 牙 、 落 其 角 , 无 使 出 吾 之 右 。 徐 以 庆 吊 之 言 , 忧 喜 其 心 , 使 其 神 不 得 为 心 之 主 。 长 生 、 安 乐 、 富 贵 、 尊 荣 、 声 色 、 喜 说 , 庆 言 也 ; 死 亡 、 忧 患 、 贫 贱 、 苦 辱 、 刑 戮 、 诛 罚 , 吊 言 也 。 与 贵 者 谈 , 言 吊 则 悲 ; 与 贱 者 谈 , 言 庆 则 悦 。 将 其 心 , 迎 其 意 , 或 庆 或 吊 , 以 惑 其 志 , 情 变 於 内 者 , 形 变 於 外 , 常 以 所 见 而 观 其 所 隐 , 所 谓 测 隐 探 心 之 术 也 。 虽 有 先 王 之 道 , 圣 智 之 术 而 无 此 者 , 不 足 以 成 伯 王 之 业 也 。卷 一 人 谋 上 ● 数 有 探 心 篇

有没有游戏可以提现的代理网站经 曰 : 统 六 军 之 众 , 将 百 万 之 师 , 而 无 选 锋 , 浑 而 杂 用 , 则 智 者 无 所 施 其 谋 , 辨 者 无 所 施 其 说 , 勇 者 无 所 奋 其 敢 , 力 者 无 所 着 其 壮 , 无 异 独 行 中 原 , 亦 何 所 取 於 胜 负 哉 ! 故 孙 子 曰 : 「 兵 无 选 锋 , 曰 北 。 」夫 选 士 以 赏 , 赏 得 其 进 ; 用 士 以 刑 , 刑 慎 其 退 。 古 之 善 选 士 者 , 悬 赏 於 中 军 之 门 , 有 深 沉 谋 虑 出 人 之 表 者 , 以 上 赏 而 取 之 , 名 曰 : 「 智 能 之 士 」 。 有 辞 纵 理 横 、 飞 箝 捭 阖 , 能 移 人 之 性 、 夺 人 之 心 者 , 以 上 赏 而 礼 之 , 名 曰 : 「 辩 说 之 士 」 。 有 得 敌 国 君 臣 问 间 请 谒 之 情 性 者 , 以 上 赏 而 礼 之 , 名 曰 : 「 间 谍 之 士 」 。 有 知 山 川 水 草 次 舍 、 道 路 迂 直 者 , 以 上 赏 , 而 礼 之 名 曰 : 「 乡 导 之 士 」 。 有 制 造 五 兵 、 攻 守 利 器 , 奇 变 诡 谲 者 , 以 上 赏 得 而 厚 之 , 名 曰 : 「 技 巧 之 士 」 。 有 引 五 石 之 弓 矢 贯 重 札 , 戈 矛 剑 戟 便 於 利 用 , 陆 搏 犀 兕 , 水 攫 鼋 鼍 , 佻 身 捕 虏 , 搴 旗 摭 鼓 者 , 以 上 赏 得 而 抚 之 , 名 曰 : 「 猛 毅 之 士 」 。 有 立 乘 奔 马 , 左 右 超 忽 , 踰 越 城 堡 , 出 入 庐 舍 , 而 亡 形 迹 者 , 上 赏 得 而 聚 之 , 名 曰 : 「 蹻 捷 之 士 」 。 有 往 返 三 百 里 不 及 夕 者 , 上 赏 得 而 聚 之 , 名 曰 : 「 疾 足 之 士 」 。 有 力 负 六 百 三 十 斤 行 五 十 步 者 , 上 赏 得 而 聚 之 ; 或 二 百 四 十 斤 者 , 次 赏 得 而 聚 之 , 名 曰 : 「 巨 力 之 士 」 。 有 步 五 行 、 运 三 式 , 多 言 天 道 、 阴 阳 、 诡 谲 者 , 下 赏 得 而 存 之 , 名 曰 : 「 技 术 之 士 」 。 夫 十 士 之 用 , 必 尽 其 才 、 任 其 道 。 计 谋 使 智 能 之 士 , 谈 说 使 辩 说 之 士 , 离 亲 间 疏 使 间 谍 之 士 , 深 入 诸 侯 之 境 使 乡 导 之 士 , 建 造 五 兵 使 技 巧 之 士 , 摧 锋 捕 虏 、 守 危 攻 强 使 猛 毅 之 士 , 掩 袭 侵 掠 使 蹻 捷 之 士 , 探 报 计 期 使 疾 足 之 士 , 破 坚 陷 刚 使 巨 力 之 士 , 诳 愚 惑 痴 使 技 术 之 士 , 此 谓 任 才 之 道 、 选 士 之 术 也 。 三 王 之 后 , 五 伯 之 辟 , 得 其 道 而 兴 , 失 其 道 而 亡 。 兴 亡 之 道 不 在 人 主 聪 明 文 思 , 在 乎 选 能 之 当 其 才 也 。经 曰 : 「 地 利 者 , 兵 之 助 。 」 犹 天 时 不 可 恃 也 。 昔 三 苗 氏 , 左 洞 庭 , 右 彭 蠡 , 德 义 不 修 , 禹 灭 之 ; 夏 桀 之 居 , 左 河 济 , 右 太 华 , 伊 阙 在 其 南 , 羊 肠 在 其 北 , 修 政 不 仁 , 汤 放 之 ; 殷 纣 之 国 , 左 孟 门 , 右 太 行 , 常 山 在 其 北 , 太 河 经 其 南 , 荒 淫 怠 政 , 武 王 杀 之 ; 秦 之 地 左 峟 函 , 右 汧 陇 , 终 南 、 太 华 居 其 前 , 九 原 、 上 郡 居 其 後 , 刑 政 苛 酷 , 子 婴 迎 降 於 轵 道 、 姚 泓 面 缚 於 灞 上 ; 吴 之 居 , 五 岭 在 其 南 , 三 江 在 其 北 , 左 沧 浪 , 右 衡 山 , 刑 政 不 修 , 吴 王 终 於 归 命 陈 主 、 卒 於 长 城 ; 蜀 之 分 , 左 巫 峡 , 右 邛 僰 , 南 有 泸 溪 之 障 , 北 有 剑 阁 之 险 , 时 无 英 雄 , 刘 禅 不 能 守 , 李 势 不 能 固 。 由 此 言 之 , 天 时 不 能 佑 无 道 之 主 , 地 利 不 能 济 乱 亡 之 国 。 地 之 险 易 , 因 人 而 险 , 因 人 而 易 ; 无 险 、 无 不 险 , 无 易 、 无 不 易 , 存 亡 在 於 德 , 战 守 在 於 地 。 惟 圣 主 智 将 能 守 之 , 地 奚 有 险 易 哉 !经 曰 : 太 古 之 初 , 有 [ 木 百 ] 皇 氏 , 至 於 容 成 氏 , 不 令 而 人 自 化 , 不 罚 而 人 自 齐 , 不 赏 而 人 自 劝 , 不 知 怒 , 不 知 喜 , 俞 然 若 赤 子 。 庖 牺 氏 、 神 农 氏 , 教 而 不 诛 ; 轩 辕 氏 、 陶 唐 氏 、 有 虞 氏 , 诛 而 不 怨 。 盖 三 皇 之 政 以 道 , 五 帝 之 政 以 德 。 夏 商 衰 , 汤 武 废 道 德 、 任 智 谋 。 … … 秦 任 商 鞅 、 李 斯 之 智 , 而 并 诸 侯 ; 汉 任 张 良 、 陈 平 之 智 而 灭 项 籍 ; 光 武 任 寇 恂 、 冯 异 之 智 , 而 降 樊 崇 ; 曹 公 任 许 攸 、 曹 仁 之 智 , 而 破 袁 绍 ; 孙 权 任 周 瑜 、 鲁 肃 之 智 , 而 败 魏 武 ; 刘 备 任 诸 葛 亮 之 智 , 而 王 西 蜀 ; 晋 任 杜 预 、 王 濬 之 智 , 而 平 吴 ; 苻 坚 任 王 猛 之 智 , 而 定 八 表 之 众 ; 石 勒 任 张 宾 之 智 , 而 生 擒 王 淩 ; 拓 拔 任 崔 浩 之 智 , 而 保 河 朔 之 师 ; 宇 文 任 李 穆 之 智 , 而 挫 高 欢 之 锐 ; 梁 任 王 僧 辨 之 智 , 而 戮 侯 景 ; 隋 任 高 熲 之 智 , 而 面 缚 陈 主 ; 太 宗 任 李 靖 之 智 , 而 败 颉 利 可 汗 。 有 国 家 者 , 未 有 不 任 智 谋 而 成 王 业 也 。 故 曰 : 将 军 之 事 , 以 静 正 理 , 以 神 察 微 , 以 智 役 物 。 见 福 於 重 关 之 内 , 虑 患 於 杳 冥 之 外 者 , 将 之 智 谋 也 。

经 曰 : 古 之 善 用 兵 者 , 必 重 天 下 之 权 , 而 研 诸 侯 之 虑 。 重 权 不 审 , 不 知 轻 重 强 弱 之 称 ; 揣 情 不 审 , 不 知 隐 匿 变 化 之 动 静 。 重 莫 难 於 周 知 , 揣 莫 难 於 悉 举 , 事 莫 难 於 必 成 , 此 三 者 , 圣 人 能 任 之 , 故 兵 有 百 战 百 胜 之 术 , 非 善 之 善 者 也 ; 不 如 不 战 而 屈 人 之 兵 , 善 之 善 者 也 。 夫 太 上 用 计 谋 , 其 次 用 人 事 , 其 下 用 战 伐 。 用 计 谋 者 , 荧 惑 敌 国 之 主 , 阴 移 谄 臣 , 以 事 佐 之 ; 惑 以 巫 觋 , 使 其 尊 鬼 事 神 ; 重 其 彩 色 文 绣 , 使 贱 其 菽 粟 , 令 空 其 仓 庾 ; 遗 之 美 好 , 使 荧 其 志 ; 遗 之 巧 匠 , 使 起 宫 室 高 台 , 以 竭 其 财 、 役 其 力 ; 易 其 性 , 使 化 改 淫 俗 ; 奢 暴 骄 恣 , 贤 臣 结 舌 , 莫 肯 匡 助 , 滥 赏 淫 刑 , 任 其 喜 怒 , 政 令 不 行 , 信 卜 祠 鬼 , 逆 忠 进 谄 , 请 谒 公 行 , 而 无 圣 人 之 政 , 爱 而 与 官 , 无 功 而 爵 , 未 劳 而 赏 ; 喜 则 赦 罪 , 怒 则 肆 杀 ; 法 居 而 自 顺 , 令 出 而 不 行 , 信 蓍 龟 、 卜 筮 、 鬼 神 、 祷 祠 、 谗 佞 、 奇 技 , 乱 行 於 门 户 , 其 所 谓 是 者 , 皆 非 ; 非 者 , 皆 是 。 离 君 臣 之 际 , 塞 忠 谠 之 路 , 然 後 淫 之 以 色 , 攻 之 以 利 , 娱 之 以 乐 , 养 之 以 味 。 以 信 为 欺 , 以 欺 为 信 , 以 忠 为 叛 , 以 叛 为 忠 。 忠 谏 者 死 , 谄 佞 者 赏 。 令 君 子 在 野 , 小 人 在 位 , 急 令 暴 刑 , 人 不 堪 命 , 所 谓 未 战 以 阴 谋 倾 之 , 其 国 已 破 矣 。以 兵 从 之 , 其 君 可 虏 , 其 国 可 隳 , 其 城 可 拔 , 其 众 可 溃 。 故 汤 用 此 而 桀 放 , 周 用 此 而 纣 杀 , 越 用 此 而 吴 国 墟 , 楚 用 此 而 陈 蔡 举 , 三 家 用 此 而 鲁 国 弱 , 韩 魏 用 此 而 东 周 分 。 儒 生 之 言 皆 曰 : 「 兵 强 大 者 必 胜 , 小 弱 者 必 亡 。 」 是 则 小 国 之 君 无 伯 王 之 业 , 万 乘 之 主 无 破 亡 之 兆 ; 昔 夏 广 而 汤 狭 , 殷 大 而 周 小 , 越 弱 而 吴 强 , 所 谓 不 战 而 胜 者 , 阴 倾 之 术 , 夜 行 之 道 , 文 武 之 教 。 圣 人 昭 然 独 见 , 忻 然 独 乐 , 其 在 兹 乎 !卷 二 人 谋 下 ● 子 卒 篇经 曰 : 先 王 之 道 , 以 和 为 贵 。 贵 和 重 , 人 不 尚 战 也 。 《 春 秋 左 氏 传 》 曰 : 「 君 若 以 德 绥 诸 侯 , 谁 敢 不 服 君 ; 若 以 力 , 楚 国 方 城 以 为 城 , 汉 水 以 为 池 , 虽 军 之 众 , 无 所 用 也 。 是 故 , 晋 悼 公 使 魏 绦 和 戎 , 以 正 诸 华 , 八 年 之 间 , 九 合 诸 侯 , 如 乐 之 和 , 无 所 不 谐 , 羌 戎 亦 归 ; 晋 惠 公 内 不 侵 不 叛 之 臣 , 於 是 有 崤 之 师 。 譬 如 捕 鹿 , 晋 人 角 之 , 戎 人 掎 之 。夫 有 道 之 主 , 能 以 德 服 人 ; 有 仁 之 主 , 能 以 义 和 人 ; 有 智 之 主 , 能 以 谋 胜 人 ; 有 权 之 主 , 能 以 势 制 人 。 见 胜 易 , 知 胜 难 。 语 曰 : 「 先 王 耀 德 不 观 兵 , 兵 戢 而 时 动 , 动 则 威 , 观 则 玩 , 玩 则 无 震 。 」 故 有 衣 冠 之 会 , 未 尝 有 歃 血 之 盟 ; 有 革 车 之 会 , 未 尝 有 战 阵 之 事 。 兵 者 , 不 祥 之 器 , 不 得 已 而 用 之 。 古 先 帝 王 所 以 举 而 胜 人 , 成 功 出 於 众 者 , 先 文 德 以 怀 之 怀 之 ; 不 服 , 饰 玉 帛 以 啗 之 ; 啗 之 不 来 , 然 後 命 上 将 练 军 马 、 锐 甲 兵 , 攻 其 无 备 , 出 其 不 意 。 所 谓 叛 而 必 讨 , 服 而 必 柔 。 既 怀 既 柔 , 可 以 示 德 。 书 曰 : 「 戒 之 用 休 , 董 之 用 威 。 」 夫 如 是 , 则 四 夷 不 足 吞 , 八 戎 不 足 庭 也 。有没有游戏可以提现的经 曰 : 古 之 善 用 兵 者 , 必 重 天 下 之 权 , 而 研 诸 侯 之 虑 。 重 权 不 审 , 不 知 轻 重 强 弱 之 称 ; 揣 情 不 审 , 不 知 隐 匿 变 化 之 动 静 。 重 莫 难 於 周 知 , 揣 莫 难 於 悉 举 , 事 莫 难 於 必 成 , 此 三 者 , 圣 人 能 任 之 , 故 兵 有 百 战 百 胜 之 术 , 非 善 之 善 者 也 ; 不 如 不 战 而 屈 人 之 兵 , 善 之 善 者 也 。 夫 太 上 用 计 谋 , 其 次 用 人 事 , 其 下 用 战 伐 。 用 计 谋 者 , 荧 惑 敌 国 之 主 , 阴 移 谄 臣 , 以 事 佐 之 ; 惑 以 巫 觋 , 使 其 尊 鬼 事 神 ; 重 其 彩 色 文 绣 , 使 贱 其 菽 粟 , 令 空 其 仓 庾 ; 遗 之 美 好 , 使 荧 其 志 ; 遗 之 巧 匠 , 使 起 宫 室 高 台 , 以 竭 其 财 、 役 其 力 ; 易 其 性 , 使 化 改 淫 俗 ; 奢 暴 骄 恣 , 贤 臣 结 舌 , 莫 肯 匡 助 , 滥 赏 淫 刑 , 任 其 喜 怒 , 政 令 不 行 , 信 卜 祠 鬼 , 逆 忠 进 谄 , 请 谒 公 行 , 而 无 圣 人 之 政 , 爱 而 与 官 , 无 功 而 爵 , 未 劳 而 赏 ; 喜 则 赦 罪 , 怒 则 肆 杀 ; 法 居 而 自 顺 , 令 出 而 不 行 , 信 蓍 龟 、 卜 筮 、 鬼 神 、 祷 祠 、 谗 佞 、 奇 技 , 乱 行 於 门 户 , 其 所 谓 是 者 , 皆 非 ; 非 者 , 皆 是 。 离 君 臣 之 际 , 塞 忠 谠 之 路 , 然 後 淫 之 以 色 , 攻 之 以 利 , 娱 之 以 乐 , 养 之 以 味 。 以 信 为 欺 , 以 欺 为 信 , 以 忠 为 叛 , 以 叛 为 忠 。 忠 谏 者 死 , 谄 佞 者 赏 。 令 君 子 在 野 , 小 人 在 位 , 急 令 暴 刑 , 人 不 堪 命 , 所 谓 未 战 以 阴 谋 倾 之 , 其 国 已 破 矣 。以 兵 从 之 , 其 君 可 虏 , 其 国 可 隳 , 其 城 可 拔 , 其 众 可 溃 。 故 汤 用 此 而 桀 放 , 周 用 此 而 纣 杀 , 越 用 此 而 吴 国 墟 , 楚 用 此 而 陈 蔡 举 , 三 家 用 此 而 鲁 国 弱 , 韩 魏 用 此 而 东 周 分 。 儒 生 之 言 皆 曰 : 「 兵 强 大 者 必 胜 , 小 弱 者 必 亡 。 」 是 则 小 国 之 君 无 伯 王 之 业 , 万 乘 之 主 无 破 亡 之 兆 ; 昔 夏 广 而 汤 狭 , 殷 大 而 周 小 , 越 弱 而 吴 强 , 所 谓 不 战 而 胜 者 , 阴 倾 之 术 , 夜 行 之 道 , 文 武 之 教 。 圣 人 昭 然 独 见 , 忻 然 独 乐 , 其 在 兹 乎 !卷 二 人 谋 下 ● 励 士 篇卷 二 人 谋 下 ● 善 师 篇

卷 一 人 谋 上 ● 主 有 道 德 篇经 曰 : 兵 非 道 德 仁 义 者 , 虽 伯 有 天 下 , 君 子 不 取 。 周 德 既 衰 , 诸 侯 自 作 礼 乐 , 专 征 伐 , 始 於 鲁 隐 公 , 齐 以 技 击 强 , 魏 以 武 卒 奋 , 秦 以 锐 士 胜 。 说 者 以 孙 、 吴 为 宗 , 唯 荀 卿 明 於 王 道 而 非 之 。 谓 : 齐 之 技 击 是 亡 国 之 兵 , 魏 之 武 卒 是 危 国 之 兵 , 秦 之 锐 士 是 干 赏 蹈 利 之 兵 。 至 於 齐 桓 、 晋 文 之 师 , 可 谓 入 其 域 而 有 节 制 矣 。 故 齐 之 技 击 , 不 可 遇 魏 之 武 卒 ; 魏 之 武 卒 , 不 可 敌 秦 之 锐 士 ; 秦 之 锐 士 , 不 可 当 桓 文 之 节 制 ; 桓 文 之 节 制 , 不 可 当 汤 武 之 仁 义 。 故 曰 : 「 善 师 者 不 阵 , 善 阵 者 不 战 , 善 战 者 不 败 , 善 败 者 不 亡 。 」  黄 帝 独 立 於 中 央 而 胜 四 帝 , 所 谓 善 师 者 不 阵 也 。 汤 武 征 伐 , 陈 师 誓 众 , 放 桀 擒 纣 , 所 谓 善 阵 者 不 战 也 。 齐 桓 南 服 强 楚 , 使 贡 周 室 ; 北 伐 山 戎 , 为 燕 开 路 , 所 谓 善 战 者 不 败 也 。 楚 昭 王 遭 阖 闾 之 祸 , 国 灭 出 亡 , 父 兄 相 与 奔 秦 请 救 , 秦 人 出 兵 , 楚 王 反 国 , 所 谓 善 败 者 不 亡 也 。 凡 兵 , 所 以 存 亡 继 绝 、 救 乱 除 害 , 故 伊 、 吕 之 将 , 子 孙 有 国 , 与 殷 周 并 , 下 至 末 代 , 苟 任 诈 力 贪 残 , 孙 、 吴 、 韩 、 白 之 徒 , 皆 身 被 诛 戮 , 子 孙 不 传 於 嗣 。 盖 兵 者 , 凶 器 ; 战 者 , 危 事 。 阴 谋 逆 德 , 好 用 凶 器 , 非 道 德 、 忠 信 不 能 以 兵 定 天 下 之 灾 、 除 兆 民 之 害 也 。卷 一 人 谋 上 ● 主 有 道 德 篇

经 曰 : 夫 国 有 乱 军 者 , 士 卒 怯 弱 、 器 械 柔 钝 、 政 令 不 一 、 赏 罚 不 明 , 不 预 焉 ! 所 谓 乱 军 者 , 豪 家 权 臣 、 阍 寺 嬖 昵 , 为 之 军 吏 , 权 军 之 势 , 擅 将 之 威 , 公 政 私 行 , 私 门 公 谒 。 上 发 谋 , 下 沮 议 ; 上 申 令 , 下 不 行 。 猛 如 虎 、 很 如 狼 , 强 不 可 制 者 , 皆 谓 之 乱 军 , 各 宜 诛 之 。 文 宣 诛 少 正 卯 於 两 观 , 而 鲁 国 清 ; 田 穰 苴 斩 庄 贾 於 表 下 , 而 军 容 肃 ; 魏 绦 刃 杨 干 而 诸 侯 服 ; 项 籍 斩 宋 义 , 而 天 下 怖 。 夫 诛 豪 者 , 益 其 威 ; 戮 强 者 , 增 其 权 。 威 权 生 於 豪 强 之 身 ,而 不 在 於 士 卒 之 庸 。 豪 强 有 兼 才 者 , 则 驾 而 御 之 , 教 而 导 之 , 如 畜 鸷 鸟 , 如 养 猛 虎 , 必 节 其 饥 渴 、 翦 其 爪 牙 、 绊 其 足 、 猰 其 舌 , 呼 之 而 随 , 嗾 之 而 走 , 牢 笼 其 心 使 驯 。 吾 之 左 右 豪 强 无 兼 才 者 , 则 长 其 恶 、 积 其 凶 、 纵 其 心 、 横 其 志 , 祸 盈 於 三 军 , 怨 结 於 万 人 。 然 後 诛 之 , 以 壮 吾 气 。 故 曰 : 「 不 善 人 者 , 善 人 之 资 。 」 为 将 帅 者 , 国 之 师 , 不 诛 豪 强 , 何 以 成 三 军 之 威 哉 !卷 一 人 谋 上 ● 天 无 阴 阳 篇经 曰 : 天 贵 持 盈 不 失 , 阴 阳 四 时 之 纲 纪 ; 地 贵 定 倾 不 失 , 生 长 均 平 之 土 宜 。 人 贵 节 事 , 调 和 阴 阳 , 布 告 时 令 , 事 来 应 之 , 物 来 知 之 , 天 下 尽 其 忠 信 、 从 其 政 令 。 故 曰 : 「 天 道 无 灾 , 不 可 先 来 ; 地 道 无 殃 , 不 可 先 倡 ; 人 事 无 失 , 不 可 先 伐 。 」 四 时 相 乘 , 水 旱 愆 和 , 冬 雷 夏 霜 , 飞 虫 食 苗 , 天 灾 也 。 山 崩 川 涸 , 土 不 稼 穑 , 水 不 涧 下 , 五 果 不 树 , 八 谷 不 成 , 地 殃 也 。 重 赋 苛 政 , 高 台 深 池 , 兴 役 过 差 , 纵 酒 荒 色 , 远 忠 昵 佞 , 穷 兵 黩 武 , 人 失 也 。 上 见 天 灾 , 下 睹 地 殃 , 傍 观 人 失 。兵 不 法 天 , 不 可 动 ; 师 不 则 地 , 不 可 行 ; 征 伐 不 和 於 人 , 不 可 成 。 天 赞 其 时 , 地 资 其 财 , 人 定 其 谋 。 静 见 其 阳 , 动 察 其 阴 , 先 观 其 迹 , 後 知 其 心 。 所 谓 胜 兵 者 , 先 胜 而 後 求 战 ; 败 兵 者 , 先 战 而 後 求 胜 。 故 曰 : 「 未 战 而 庙 算 胜 者 , 得 算 多 矣 。 未 战 而 庙 算 不 胜 者 , 得 算 少 矣 。 多 算 胜 , 少 算 不 胜 , 而 况 於 无 算 乎 ! 以 此 观 之 胜 负 见 矣 。 」


经 曰 : 天 贵 持 盈 不 失 , 阴 阳 四 时 之 纲 纪 ; 地 贵 定 倾 不 失 , 生 长 均 平 之 土 宜 。 人 贵 节 事 , 调 和 阴 阳 , 布 告 时 令 , 事 来 应 之 , 物 来 知 之 , 天 下 尽 其 忠 信 、 从 其 政 令 。 故 曰 : 「 天 道 无 灾 , 不 可 先 来 ; 地 道 无 殃 , 不 可 先 倡 ; 人 事 无 失 , 不 可 先 伐 。 」 四 时 相 乘 , 水 旱 愆 和 , 冬 雷 夏 霜 , 飞 虫 食 苗 , 天 灾 也 。 山 崩 川 涸 , 土 不 稼 穑 , 水 不 涧 下 , 五 果 不 树 , 八 谷 不 成 , 地 殃 也 。 重 赋 苛 政 , 高 台 深 池 , 兴 役 过 差 , 纵 酒 荒 色 , 远 忠 昵 佞 , 穷 兵 黩 武 , 人 失 也 。 上 见 天 灾 , 下 睹 地 殃 , 傍 观 人 失 。兵 不 法 天 , 不 可 动 ; 师 不 则 地 , 不 可 行 ; 征 伐 不 和 於 人 , 不 可 成 。 天 赞 其 时 , 地 资 其 财 , 人 定 其 谋 。 静 见 其 阳 , 动 察 其 阴 , 先 观 其 迹 , 後 知 其 心 。 所 谓 胜 兵 者 , 先 胜 而 後 求 战 ; 败 兵 者 , 先 战 而 後 求 胜 。 故 曰 : 「 未 战 而 庙 算 胜 者 , 得 算 多 矣 。 未 战 而 庙 算 不 胜 者 , 得 算 少 矣 。 多 算 胜 , 少 算 不 胜 , 而 况 於 无 算 乎 ! 以 此 观 之 胜 负 见 矣 。 」经 曰 : 先 王 之 道 , 以 和 为 贵 。 贵 和 重 , 人 不 尚 战 也 。 《 春 秋 左 氏 传 》 曰 : 「 君 若 以 德 绥 诸 侯 , 谁 敢 不 服 君 ; 若 以 力 , 楚 国 方 城 以 为 城 , 汉 水 以 为 池 , 虽 军 之 众 , 无 所 用 也 。 是 故 , 晋 悼 公 使 魏 绦 和 戎 , 以 正 诸 华 , 八 年 之 间 , 九 合 诸 侯 , 如 乐 之 和 , 无 所 不 谐 , 羌 戎 亦 归 ; 晋 惠 公 内 不 侵 不 叛 之 臣 , 於 是 有 崤 之 师 。 譬 如 捕 鹿 , 晋 人 角 之 , 戎 人 掎 之 。夫 有 道 之 主 , 能 以 德 服 人 ; 有 仁 之 主 , 能 以 义 和 人 ; 有 智 之 主 , 能 以 谋 胜 人 ; 有 权 之 主 , 能 以 势 制 人 。 见 胜 易 , 知 胜 难 。 语 曰 : 「 先 王 耀 德 不 观 兵 , 兵 戢 而 时 动 , 动 则 威 , 观 则 玩 , 玩 则 无 震 。 」 故 有 衣 冠 之 会 , 未 尝 有 歃 血 之 盟 ; 有 革 车 之 会 , 未 尝 有 战 阵 之 事 。 兵 者 , 不 祥 之 器 , 不 得 已 而 用 之 。 古 先 帝 王 所 以 举 而 胜 人 , 成 功 出 於 众 者 , 先 文 德 以 怀 之 怀 之 ; 不 服 , 饰 玉 帛 以 啗 之 ; 啗 之 不 来 , 然 後 命 上 将 练 军 马 、 锐 甲 兵 , 攻 其 无 备 , 出 其 不 意 。 所 谓 叛 而 必 讨 , 服 而 必 柔 。 既 怀 既 柔 , 可 以 示 德 。 书 曰 : 「 戒 之 用 休 , 董 之 用 威 。 」 夫 如 是 , 则 四 夷 不 足 吞 , 八 戎 不 足 庭 也 。经 曰 : 太 古 之 初 , 有 [ 木 百 ] 皇 氏 , 至 於 容 成 氏 , 不 令 而 人 自 化 , 不 罚 而 人 自 齐 , 不 赏 而 人 自 劝 , 不 知 怒 , 不 知 喜 , 俞 然 若 赤 子 。 庖 牺 氏 、 神 农 氏 , 教 而 不 诛 ; 轩 辕 氏 、 陶 唐 氏 、 有 虞 氏 , 诛 而 不 怨 。 盖 三 皇 之 政 以 道 , 五 帝 之 政 以 德 。 夏 商 衰 , 汤 武 废 道 德 、 任 智 谋 。 … … 秦 任 商 鞅 、 李 斯 之 智 , 而 并 诸 侯 ; 汉 任 张 良 、 陈 平 之 智 而 灭 项 籍 ; 光 武 任 寇 恂 、 冯 异 之 智 , 而 降 樊 崇 ; 曹 公 任 许 攸 、 曹 仁 之 智 , 而 破 袁 绍 ; 孙 权 任 周 瑜 、 鲁 肃 之 智 , 而 败 魏 武 ; 刘 备 任 诸 葛 亮 之 智 , 而 王 西 蜀 ; 晋 任 杜 预 、 王 濬 之 智 , 而 平 吴 ; 苻 坚 任 王 猛 之 智 , 而 定 八 表 之 众 ; 石 勒 任 张 宾 之 智 , 而 生 擒 王 淩 ; 拓 拔 任 崔 浩 之 智 , 而 保 河 朔 之 师 ; 宇 文 任 李 穆 之 智 , 而 挫 高 欢 之 锐 ; 梁 任 王 僧 辨 之 智 , 而 戮 侯 景 ; 隋 任 高 熲 之 智 , 而 面 缚 陈 主 ; 太 宗 任 李 靖 之 智 , 而 败 颉 利 可 汗 。 有 国 家 者 , 未 有 不 任 智 谋 而 成 王 业 也 。 故 曰 : 将 军 之 事 , 以 静 正 理 , 以 神 察 微 , 以 智 役 物 。 见 福 於 重 关 之 内 , 虑 患 於 杳 冥 之 外 者 , 将 之 智 谋 也 。

经 曰 : 古 之 善 用 兵 者 , 必 重 天 下 之 权 , 而 研 诸 侯 之 虑 。 重 权 不 审 , 不 知 轻 重 强 弱 之 称 ; 揣 情 不 审 , 不 知 隐 匿 变 化 之 动 静 。 重 莫 难 於 周 知 , 揣 莫 难 於 悉 举 , 事 莫 难 於 必 成 , 此 三 者 , 圣 人 能 任 之 , 故 兵 有 百 战 百 胜 之 术 , 非 善 之 善 者 也 ; 不 如 不 战 而 屈 人 之 兵 , 善 之 善 者 也 。 夫 太 上 用 计 谋 , 其 次 用 人 事 , 其 下 用 战 伐 。 用 计 谋 者 , 荧 惑 敌 国 之 主 , 阴 移 谄 臣 , 以 事 佐 之 ; 惑 以 巫 觋 , 使 其 尊 鬼 事 神 ; 重 其 彩 色 文 绣 , 使 贱 其 菽 粟 , 令 空 其 仓 庾 ; 遗 之 美 好 , 使 荧 其 志 ; 遗 之 巧 匠 , 使 起 宫 室 高 台 , 以 竭 其 财 、 役 其 力 ; 易 其 性 , 使 化 改 淫 俗 ; 奢 暴 骄 恣 , 贤 臣 结 舌 , 莫 肯 匡 助 , 滥 赏 淫 刑 , 任 其 喜 怒 , 政 令 不 行 , 信 卜 祠 鬼 , 逆 忠 进 谄 , 请 谒 公 行 , 而 无 圣 人 之 政 , 爱 而 与 官 , 无 功 而 爵 , 未 劳 而 赏 ; 喜 则 赦 罪 , 怒 则 肆 杀 ; 法 居 而 自 顺 , 令 出 而 不 行 , 信 蓍 龟 、 卜 筮 、 鬼 神 、 祷 祠 、 谗 佞 、 奇 技 , 乱 行 於 门 户 , 其 所 谓 是 者 , 皆 非 ; 非 者 , 皆 是 。 离 君 臣 之 际 , 塞 忠 谠 之 路 , 然 後 淫 之 以 色 , 攻 之 以 利 , 娱 之 以 乐 , 养 之 以 味 。 以 信 为 欺 , 以 欺 为 信 , 以 忠 为 叛 , 以 叛 为 忠 。 忠 谏 者 死 , 谄 佞 者 赏 。 令 君 子 在 野 , 小 人 在 位 , 急 令 暴 刑 , 人 不 堪 命 , 所 谓 未 战 以 阴 谋 倾 之 , 其 国 已 破 矣 。以 兵 从 之 , 其 君 可 虏 , 其 国 可 隳 , 其 城 可 拔 , 其 众 可 溃 。 故 汤 用 此 而 桀 放 , 周 用 此 而 纣 杀 , 越 用 此 而 吴 国 墟 , 楚 用 此 而 陈 蔡 举 , 三 家 用 此 而 鲁 国 弱 , 韩 魏 用 此 而 东 周 分 。 儒 生 之 言 皆 曰 : 「 兵 强 大 者 必 胜 , 小 弱 者 必 亡 。 」 是 则 小 国 之 君 无 伯 王 之 业 , 万 乘 之 主 无 破 亡 之 兆 ; 昔 夏 广 而 汤 狭 , 殷 大 而 周 小 , 越 弱 而 吴 强 , 所 谓 不 战 而 胜 者 , 阴 倾 之 术 , 夜 行 之 道 , 文 武 之 教 。 圣 人 昭 然 独 见 , 忻 然 独 乐 , 其 在 兹 乎 !经 曰 : 天 贵 持 盈 不 失 , 阴 阳 四 时 之 纲 纪 ; 地 贵 定 倾 不 失 , 生 长 均 平 之 土 宜 。 人 贵 节 事 , 调 和 阴 阳 , 布 告 时 令 , 事 来 应 之 , 物 来 知 之 , 天 下 尽 其 忠 信 、 从 其 政 令 。 故 曰 : 「 天 道 无 灾 , 不 可 先 来 ; 地 道 无 殃 , 不 可 先 倡 ; 人 事 无 失 , 不 可 先 伐 。 」 四 时 相 乘 , 水 旱 愆 和 , 冬 雷 夏 霜 , 飞 虫 食 苗 , 天 灾 也 。 山 崩 川 涸 , 土 不 稼 穑 , 水 不 涧 下 , 五 果 不 树 , 八 谷 不 成 , 地 殃 也 。 重 赋 苛 政 , 高 台 深 池 , 兴 役 过 差 , 纵 酒 荒 色 , 远 忠 昵 佞 , 穷 兵 黩 武 , 人 失 也 。 上 见 天 灾 , 下 睹 地 殃 , 傍 观 人 失 。兵 不 法 天 , 不 可 动 ; 师 不 则 地 , 不 可 行 ; 征 伐 不 和 於 人 , 不 可 成 。 天 赞 其 时 , 地 资 其 财 , 人 定 其 谋 。 静 见 其 阳 , 动 察 其 阴 , 先 观 其 迹 , 後 知 其 心 。 所 谓 胜 兵 者 , 先 胜 而 後 求 战 ; 败 兵 者 , 先 战 而 後 求 胜 。 故 曰 : 「 未 战 而 庙 算 胜 者 , 得 算 多 矣 。 未 战 而 庙 算 不 胜 者 , 得 算 少 矣 。 多 算 胜 , 少 算 不 胜 , 而 况 於 无 算 乎 ! 以 此 观 之 胜 负 见 矣 。 」卷 一 人 谋 上 ● 主 有 道 德 篇。

“卷 一 人 谋 上 ● 术 有 阴 谋 篇卷 二 人 谋 下 ● 子 卒 篇卷 一 人 谋 上 ● 政 有 诛 强 篇。

经 曰 : 太 古 之 初 , 有 [ 木 百 ] 皇 氏 , 至 於 容 成 氏 , 不 令 而 人 自 化 , 不 罚 而 人 自 齐 , 不 赏 而 人 自 劝 , 不 知 怒 , 不 知 喜 , 俞 然 若 赤 子 。 庖 牺 氏 、 神 农 氏 , 教 而 不 诛 ; 轩 辕 氏 、 陶 唐 氏 、 有 虞 氏 , 诛 而 不 怨 。 盖 三 皇 之 政 以 道 , 五 帝 之 政 以 德 。 夏 商 衰 , 汤 武 废 道 德 、 任 智 谋 。 … … 秦 任 商 鞅 、 李 斯 之 智 , 而 并 诸 侯 ; 汉 任 张 良 、 陈 平 之 智 而 灭 项 籍 ; 光 武 任 寇 恂 、 冯 异 之 智 , 而 降 樊 崇 ; 曹 公 任 许 攸 、 曹 仁 之 智 , 而 破 袁 绍 ; 孙 权 任 周 瑜 、 鲁 肃 之 智 , 而 败 魏 武 ; 刘 备 任 诸 葛 亮 之 智 , 而 王 西 蜀 ; 晋 任 杜 预 、 王 濬 之 智 , 而 平 吴 ; 苻 坚 任 王 猛 之 智 , 而 定 八 表 之 众 ; 石 勒 任 张 宾 之 智 , 而 生 擒 王 淩 ; 拓 拔 任 崔 浩 之 智 , 而 保 河 朔 之 师 ; 宇 文 任 李 穆 之 智 , 而 挫 高 欢 之 锐 ; 梁 任 王 僧 辨 之 智 , 而 戮 侯 景 ; 隋 任 高 熲 之 智 , 而 面 缚 陈 主 ; 太 宗 任 李 靖 之 智 , 而 败 颉 利 可 汗 。 有 国 家 者 , 未 有 不 任 智 谋 而 成 王 业 也 。 故 曰 : 将 军 之 事 , 以 静 正 理 , 以 神 察 微 , 以 智 役 物 。 见 福 於 重 关 之 内 , 虑 患 於 杳 冥 之 外 者 , 将 之 智 谋 也 。卷 一 人 谋 上 ● 术 有 阴 谋 篇经 曰 : 贤 人 之 生 於 世 , 无 籍 地 , 无 贵 宗 , 无 奇 状 , 无 智 勇 ; 或 贤 或 愚 , 乍 醉 乍 醒 , 不 可 以 事 迹 求 , 不 可 以 人 物 得 。 其 得 之 者 , 在 明 君 之 心 , 道 合 而 志 同 , 信 符 而 言 顺 , 如 覆 水 於 地 , 先 流 其 湿 ; 如 燎 火 於 原 , 先 就 其 燥 。 故 伊 尹 有 莘 之 耕 夫 、 夏 癸 之 酒 保 , 汤 得 之 於 鼎 饪 之 间 , 升 陑 而 放 桀 。 太 公 朝 歌 之 鼓 刀 、 棘 津 之 卖 浆 , 周 得 之 於 垂 纶 之 下 , 杀 纣 而 立 武 庚 。 伍 员 被 发 徒 跣 、 挟 弓 矢 乞 食 於 吴 , 阖 闾 向 风 而 高 其 义 , 下 阶 迎 之 , 三 日 与 语 , 无 复 疑 者 。 范 蠡 生 於 五 户 之 墟 , 为 童 时 , 内 视 若 盲 、 反 听 若 聋 , 时 人 谓 之 至 狂 ; 大 夫 种 来 观 而 知 其 贤 , 扣 门 请 谒 , 相 与 归 於 地 户 。 管 夷 吾 束 缚 於 鲁 , 齐 桓 任 之 以 相 。 百 里 奚 自 鬻 於 虞 , 秦 穆 任 之 以 政 。 韩 信 南 郑 之 亡 卒 , 淮 阴 之 怯 夫 , 汉 高 归 之 以 谋 。 故 曰 : 「 明 君 之 心 , 如 明 监 , 如 澄 泉 。 」 圆 明 於 中 , 形 物 於 外 , 则 使 贤 任 能 , 不 失 其 时 。 若 非 心 之 见 , 非 智 之 知 , 因 人 之 视 , 借 人 之 听 , 其 犹 眩 耄 叟 以 黼 黻 聒 , 聋 夫 以 韶 濩 玄 黄 , 宫 徵 无 贯 於 心 , 欲 求 得 人 , 而 幸 其 伯 , 未 之 有 也 。 故 五 帝 得 其 道 而 兴 , 三 王 失 其 道 而 废 。 废 兴 之 道 , 在 人 主 之 心 、 得 贤 之 用 , 非 在 兵 强 、 地 广 、 人 殷 、 国 富 也 。。

“经 曰 : 先 王 之 道 , 以 和 为 贵 。 贵 和 重 , 人 不 尚 战 也 。 《 春 秋 左 氏 传 》 曰 : 「 君 若 以 德 绥 诸 侯 , 谁 敢 不 服 君 ; 若 以 力 , 楚 国 方 城 以 为 城 , 汉 水 以 为 池 , 虽 军 之 众 , 无 所 用 也 。 是 故 , 晋 悼 公 使 魏 绦 和 戎 , 以 正 诸 华 , 八 年 之 间 , 九 合 诸 侯 , 如 乐 之 和 , 无 所 不 谐 , 羌 戎 亦 归 ; 晋 惠 公 内 不 侵 不 叛 之 臣 , 於 是 有 崤 之 师 。 譬 如 捕 鹿 , 晋 人 角 之 , 戎 人 掎 之 。夫 有 道 之 主 , 能 以 德 服 人 ; 有 仁 之 主 , 能 以 义 和 人 ; 有 智 之 主 , 能 以 谋 胜 人 ; 有 权 之 主 , 能 以 势 制 人 。 见 胜 易 , 知 胜 难 。 语 曰 : 「 先 王 耀 德 不 观 兵 , 兵 戢 而 时 动 , 动 则 威 , 观 则 玩 , 玩 则 无 震 。 」 故 有 衣 冠 之 会 , 未 尝 有 歃 血 之 盟 ; 有 革 车 之 会 , 未 尝 有 战 阵 之 事 。 兵 者 , 不 祥 之 器 , 不 得 已 而 用 之 。 古 先 帝 王 所 以 举 而 胜 人 , 成 功 出 於 众 者 , 先 文 德 以 怀 之 怀 之 ; 不 服 , 饰 玉 帛 以 啗 之 ; 啗 之 不 来 , 然 後 命 上 将 练 军 马 、 锐 甲 兵 , 攻 其 无 备 , 出 其 不 意 。 所 谓 叛 而 必 讨 , 服 而 必 柔 。 既 怀 既 柔 , 可 以 示 德 。 书 曰 : 「 戒 之 用 休 , 董 之 用 威 。 」 夫 如 是 , 则 四 夷 不 足 吞 , 八 戎 不 足 庭 也 。经 曰 : 贤 人 之 生 於 世 , 无 籍 地 , 无 贵 宗 , 无 奇 状 , 无 智 勇 ; 或 贤 或 愚 , 乍 醉 乍 醒 , 不 可 以 事 迹 求 , 不 可 以 人 物 得 。 其 得 之 者 , 在 明 君 之 心 , 道 合 而 志 同 , 信 符 而 言 顺 , 如 覆 水 於 地 , 先 流 其 湿 ; 如 燎 火 於 原 , 先 就 其 燥 。 故 伊 尹 有 莘 之 耕 夫 、 夏 癸 之 酒 保 , 汤 得 之 於 鼎 饪 之 间 , 升 陑 而 放 桀 。 太 公 朝 歌 之 鼓 刀 、 棘 津 之 卖 浆 , 周 得 之 於 垂 纶 之 下 , 杀 纣 而 立 武 庚 。 伍 员 被 发 徒 跣 、 挟 弓 矢 乞 食 於 吴 , 阖 闾 向 风 而 高 其 义 , 下 阶 迎 之 , 三 日 与 语 , 无 复 疑 者 。 范 蠡 生 於 五 户 之 墟 , 为 童 时 , 内 视 若 盲 、 反 听 若 聋 , 时 人 谓 之 至 狂 ; 大 夫 种 来 观 而 知 其 贤 , 扣 门 请 谒 , 相 与 归 於 地 户 。 管 夷 吾 束 缚 於 鲁 , 齐 桓 任 之 以 相 。 百 里 奚 自 鬻 於 虞 , 秦 穆 任 之 以 政 。 韩 信 南 郑 之 亡 卒 , 淮 阴 之 怯 夫 , 汉 高 归 之 以 谋 。 故 曰 : 「 明 君 之 心 , 如 明 监 , 如 澄 泉 。 」 圆 明 於 中 , 形 物 於 外 , 则 使 贤 任 能 , 不 失 其 时 。 若 非 心 之 见 , 非 智 之 知 , 因 人 之 视 , 借 人 之 听 , 其 犹 眩 耄 叟 以 黼 黻 聒 , 聋 夫 以 韶 濩 玄 黄 , 宫 徵 无 贯 於 心 , 欲 求 得 人 , 而 幸 其 伯 , 未 之 有 也 。 故 五 帝 得 其 道 而 兴 , 三 王 失 其 道 而 废 。 废 兴 之 道 , 在 人 主 之 心 、 得 贤 之 用 , 非 在 兵 强 、 地 广 、 人 殷 、 国 富 也 。经 曰 : 先 王 之 道 , 以 和 为 贵 。 贵 和 重 , 人 不 尚 战 也 。 《 春 秋 左 氏 传 》 曰 : 「 君 若 以 德 绥 诸 侯 , 谁 敢 不 服 君 ; 若 以 力 , 楚 国 方 城 以 为 城 , 汉 水 以 为 池 , 虽 军 之 众 , 无 所 用 也 。 是 故 , 晋 悼 公 使 魏 绦 和 戎 , 以 正 诸 华 , 八 年 之 间 , 九 合 诸 侯 , 如 乐 之 和 , 无 所 不 谐 , 羌 戎 亦 归 ; 晋 惠 公 内 不 侵 不 叛 之 臣 , 於 是 有 崤 之 师 。 譬 如 捕 鹿 , 晋 人 角 之 , 戎 人 掎 之 。夫 有 道 之 主 , 能 以 德 服 人 ; 有 仁 之 主 , 能 以 义 和 人 ; 有 智 之 主 , 能 以 谋 胜 人 ; 有 权 之 主 , 能 以 势 制 人 。 见 胜 易 , 知 胜 难 。 语 曰 : 「 先 王 耀 德 不 观 兵 , 兵 戢 而 时 动 , 动 则 威 , 观 则 玩 , 玩 则 无 震 。 」 故 有 衣 冠 之 会 , 未 尝 有 歃 血 之 盟 ; 有 革 车 之 会 , 未 尝 有 战 阵 之 事 。 兵 者 , 不 祥 之 器 , 不 得 已 而 用 之 。 古 先 帝 王 所 以 举 而 胜 人 , 成 功 出 於 众 者 , 先 文 德 以 怀 之 怀 之 ; 不 服 , 饰 玉 帛 以 啗 之 ; 啗 之 不 来 , 然 後 命 上 将 练 军 马 、 锐 甲 兵 , 攻 其 无 备 , 出 其 不 意 。 所 谓 叛 而 必 讨 , 服 而 必 柔 。 既 怀 既 柔 , 可 以 示 德 。 书 曰 : 「 戒 之 用 休 , 董 之 用 威 。 」 夫 如 是 , 则 四 夷 不 足 吞 , 八 戎 不 足 庭 也 。

太 古 之 时 , 人 不 识 其 父 , 蒙 如 婴 儿 。 夏 则 居 巢 , 冬 则 居 穴 , 与 鹿 豕 游 处 。 圣 人 以 神 任 四 时 、 合 万 物 於 无 形 而 神 知 之 矣 ! 过 此 以 往 非 , 神 不 足 以 见 天 地 之 心 , 非 心 不 足 以 知 胜 败 之 术 。 夫 心 术 者 , 尊 三 皇 、 成 五 帝 ; 贤 人 得 之 , 以 伯 四 海 、 王 九 州 ; 智 人 得 之 , 以 守 封 疆 、 挫 勍 敌 ; 愚 人 得 之 , 以 倾 宗 社 、 灭 民 族 , 故 君 子 得 之 固 穷 , 小 人 得 之 倾 命 。 是 以 , 兵 家 之 所 秘 而 不 可 妄 传 , 否 则 殃 及 九 族 。 臣 今 所 着 《 太 白 阴 经 》 , 其 奇 谋 诡 道 ; 论 心 术 , 则 流 於 残 忍 , 以 为 不 如 此 , 则 兵 不 能 振 , 故 藏 诸 名 山 石 室 间 , 承 帝 命 , 欲 备 清 览 , 敢 昧 死 以 进 。 康 永 泰 四 年 , 秋 。 河 东 节 度 使 都 虞 候 臣 李 筌 譔 。 秘 阁 楷 书 臣 罗 士 良 誊 。 御 书 祗 候 臣 张 永 和 监 。 入 内 黄 门 臣 朱 永 中 监 。 入 内 内 侍 高 班 内 品 臣 评 元 吉 监 。 入 内 内 侍 高 班 内 品 臣 赵 承 信 监 。进 太 白 阴 经 表 :臣 筌 言 《 太 白 阴 经 》 者 , 记 行 师 用 兵 之 事 也 。 臣 闻 : 太 白 主 兵 , 为 大 将 军 , 阴 主 杀 伐 , 故 用 兵 而 法 焉 ! 伏 惟 乾 元 大 圣 光 天 文 武 孝 肃 皇 帝 陛 下 , 仁 育 群 生 , 义 征 不 惠 , 远 方 宾 服 , 罔 有 不 庭 , 虽 武 、 尚 征 伐 , 而 兵 不 可 弭 ! 德 贵 柔 远 , 而 谋 不 可 亡 。 臣 筌 , 少 室 书 生 , 才 非 武 职 , 敢 越 樽 俎 , 辄 迷 兵 书 , 起 〈 天 无 阴 阳 〉 , 终 〈 兵 家 心 术 〉 , 凡 一 百 篇 , 勒 成 十 卷 , 号 曰 : 《 太 白 阴 经 》 。 人 谋 筹 策 、 攻 城 器 械 、 屯 田 、 战 马 、 营 垒 、 阵 图 , 括 囊 无 遗 , 秋 毫 无 录 。 其 阴 阳 、 天 道 、 风 云 、 向 背 , 虽 远 人 事 , 亦 存 而 不 忘 , 小 及 锥 刀 , 大 至 城 堡 , 智 周 乎 万 物 , 而 道 济 乎 三 军 ! 辕 门 有 之 , 虽 桴 鼓 之 吏 、 厮 养 之 卒 , 亦 可 为 万 人 之 将 。 言 无 文 饰 、 理 探 玄 微 , 十 载 修 成 , 四 方 兵 起 , 识 者 以 为 济 时 之 用 。 臣 自 风 尘 悖 乱 , 牧 □ 边 陲 , 兵 行 天 机 , 战 伐 常 胜 , 虽 坐 偏 裨 之 职 , 未 展 纵 横 之 谋 , 挟 经 怀 惭 , 辜 负 圣 化 , 职 守 有 限 , 不 及 蹈 舞 阙 庭 , 谨 附 表 并 经 以 闻 。 臣 筌 诚 惶 诚 恐 、 顿 首 顿 首 , 谨 言 。 乾 元 二 年 , 四 月 二 十 八 日 。 正 议 大 夫 , 持 节 幽 州 军 州 事 幽 州 刺 史 并 本 州 防 御 使 上 柱 国 臣 李 筌 上 表 。夫 《 太 白 阴 经 》 者 , 有 唐 少 室 书 生 李 筌 , 常 游 名 山 , 探 奇 术 於 嵩 山 虎 口 岩 石 壁 中 , 得 《 黄 帝 阴 符 经 》 , 遇 骊 山 老 姥 , 指 明 秘 要 , 洞 究 深 微 , 撰 为 兵 书 , 名 曰 : 《 太 白 阴 经 》 。 上 宣 天 机 , 以 为 将 家 之 轨 则 也 。卷 一 人 谋 上 ● 天 无 阴 阳 篇经 曰 : 「 地 利 者 , 兵 之 助 。 」 犹 天 时 不 可 恃 也 。 昔 三 苗 氏 , 左 洞 庭 , 右 彭 蠡 , 德 义 不 修 , 禹 灭 之 ; 夏 桀 之 居 , 左 河 济 , 右 太 华 , 伊 阙 在 其 南 , 羊 肠 在 其 北 , 修 政 不 仁 , 汤 放 之 ; 殷 纣 之 国 , 左 孟 门 , 右 太 行 , 常 山 在 其 北 , 太 河 经 其 南 , 荒 淫 怠 政 , 武 王 杀 之 ; 秦 之 地 左 峟 函 , 右 汧 陇 , 终 南 、 太 华 居 其 前 , 九 原 、 上 郡 居 其 後 , 刑 政 苛 酷 , 子 婴 迎 降 於 轵 道 、 姚 泓 面 缚 於 灞 上 ; 吴 之 居 , 五 岭 在 其 南 , 三 江 在 其 北 , 左 沧 浪 , 右 衡 山 , 刑 政 不 修 , 吴 王 终 於 归 命 陈 主 、 卒 於 长 城 ; 蜀 之 分 , 左 巫 峡 , 右 邛 僰 , 南 有 泸 溪 之 障 , 北 有 剑 阁 之 险 , 时 无 英 雄 , 刘 禅 不 能 守 , 李 势 不 能 固 。 由 此 言 之 , 天 时 不 能 佑 无 道 之 主 , 地 利 不 能 济 乱 亡 之 国 。 地 之 险 易 , 因 人 而 险 , 因 人 而 易 ; 无 险 、 无 不 险 , 无 易 、 无 不 易 , 存 亡 在 於 德 , 战 守 在 於 地 。 惟 圣 主 智 将 能 守 之 , 地 奚 有 险 易 哉 !。

“经 曰 : 贤 人 之 生 於 世 , 无 籍 地 , 无 贵 宗 , 无 奇 状 , 无 智 勇 ; 或 贤 或 愚 , 乍 醉 乍 醒 , 不 可 以 事 迹 求 , 不 可 以 人 物 得 。 其 得 之 者 , 在 明 君 之 心 , 道 合 而 志 同 , 信 符 而 言 顺 , 如 覆 水 於 地 , 先 流 其 湿 ; 如 燎 火 於 原 , 先 就 其 燥 。 故 伊 尹 有 莘 之 耕 夫 、 夏 癸 之 酒 保 , 汤 得 之 於 鼎 饪 之 间 , 升 陑 而 放 桀 。 太 公 朝 歌 之 鼓 刀 、 棘 津 之 卖 浆 , 周 得 之 於 垂 纶 之 下 , 杀 纣 而 立 武 庚 。 伍 员 被 发 徒 跣 、 挟 弓 矢 乞 食 於 吴 , 阖 闾 向 风 而 高 其 义 , 下 阶 迎 之 , 三 日 与 语 , 无 复 疑 者 。 范 蠡 生 於 五 户 之 墟 , 为 童 时 , 内 视 若 盲 、 反 听 若 聋 , 时 人 谓 之 至 狂 ; 大 夫 种 来 观 而 知 其 贤 , 扣 门 请 谒 , 相 与 归 於 地 户 。 管 夷 吾 束 缚 於 鲁 , 齐 桓 任 之 以 相 。 百 里 奚 自 鬻 於 虞 , 秦 穆 任 之 以 政 。 韩 信 南 郑 之 亡 卒 , 淮 阴 之 怯 夫 , 汉 高 归 之 以 谋 。 故 曰 : 「 明 君 之 心 , 如 明 监 , 如 澄 泉 。 」 圆 明 於 中 , 形 物 於 外 , 则 使 贤 任 能 , 不 失 其 时 。 若 非 心 之 见 , 非 智 之 知 , 因 人 之 视 , 借 人 之 听 , 其 犹 眩 耄 叟 以 黼 黻 聒 , 聋 夫 以 韶 濩 玄 黄 , 宫 徵 无 贯 於 心 , 欲 求 得 人 , 而 幸 其 伯 , 未 之 有 也 。 故 五 帝 得 其 道 而 兴 , 三 王 失 其 道 而 废 。 废 兴 之 道 , 在 人 主 之 心 、 得 贤 之 用 , 非 在 兵 强 、 地 广 、 人 殷 、 国 富 也 。卷 二 人 谋 下 ● 善 师 篇卷 二 人 谋 下 ● 善 师 篇


经 曰 : 天 圆 地 方 , 本 乎 阴 阳 。 阴 阳 既 形 , 逆 之 则 败 , 顺 之 则 成 。 盖 敬 授 农 时 , 非 用 兵 也 。 夫 天 地 不 为 万 物 所 有 , 万 物 因 天 地 而 有 之 ; 阴 阳 不 为 万 物 所 生 , 万 物 因 阴 阳 而 生 之 。 天 地 不 仁 , 以 万 物 为 刍 狗 ; 阴 阳 之 於 万 物 有 何 情 哉 ! 夫 火 之 性 , 自 炎 , 不 为 焦 灼 万 物 而 生 其 炎 ; 水 之 性 , 自 濡 , 不 为 漂 荡 万 物 而 生 其 濡 。 水 火 者 , 一 其 性 , 而 万 物 遇 之 , 自 有 差 殊 ; 阴 阳 者 , 一 其 性 , 而 万 物 遇 之 , 自 有 荣 枯 。 若 水 火 有 情 , 能 浮 石 、 沉 木 、 坚 金 、 流 土 , 则 知 阴 阳 不 能 胜 败 存 亡 吉 凶 善 恶 明 矣 ! 夫 春 风 东 来 , 草 木 甲 坼 , 而 积 廪 之 粟 不 萌 ; 秋 天 肃 霜 , 百 卉 具 腓 , 而 蒙 蔽 之 草 不 伤 。 阴 阳 寒 暑 , 为 人 谋 所 变 ; 人 谋 成 败 , 岂 阴 阳 所 变 之 哉 !昔 王 莽 徵 天 下 善 韬 钤 者 六 十 三 家 , 悉 备 补 军 吏 , 及 昆 阳 之 败 , 会 大 雷 风 至 , 屋 瓦 皆 飞 , 雨 下 如 注 。 当 此 之 时 , 岂 三 门 不 发 、 五 将 不 具 耶 ! 亭 亭 白 奸 错 太 岁 月 建 , 误 殆 至 如 此 。 古 有 张 伯 松 者 , 值 乱 出 居 , 营 内 为 贼 所 逼 , 营 中 豪 杰 皆 遁 。 伯 松 曰 : 「 今 日 反 吟 , 不 可 出 奔 。 」 俄 而 贼 至 , 伯 松 被 杀 , 妻 子 被 虏 , 财 物 被 掠 。 桓 谭 《 新 论 》 曰 : 「 至 愚 之 人 , 解 避 恶 时 , 不 解 避 恶 事 。 」 则 阴 阳 之 於 人 有 情 哉 ! 太 公 曰 : 「 任 贤 使 能 , 不 时 日 而 事 利 ; 明 法 审 令 , 不 卜 筮 而 事 吉 ; 贵 功 赏 劳 , 不 禳 祀 而 得 福 。 」 无 厚 德 而 占 日 月 之 数 , 不 识 敌 之 强 弱 而 幸 於 天 时 , 无 智 无 虑 而 侯 於 风 云 , 小 勇 小 力 而 望 於 天 福 , 怯 不 能 击 而 恃 龟 筮 , 士 卒 不 勇 而 恃 鬼 神 , 设 伏 不 巧 而 任 向 背 ; 凡 天 道 鬼 神 , 视 之 不 见 , 听 之 不 闻 , 索 之 不 得 , 指 虚 无 之 状 , 不 可 以 决 胜 负 , 不 可 以 制 生 死 , 故 明 将 弗 法 , 而 众 将 不 能 已 也 。孙 武 曰 : 「 明 王 圣 主 、 贤 臣 良 将 , 所 以 动 而 胜 人 , 成 功 出 于 众 者 , 先 知 也 。 先 知 , 不 可 取 於 鬼 神 , 不 可 求 象 於 事 , 不 可 验 之 於 度 ; 必 求 于 人 。 」 吴 子 曰 : 「 料 敌 有 不 卜 而 战 者 」 , 先 知 也 。 范 蠡 曰 : 「 天 时 不 作 , 弗 为 ; 人 事 不 作 , 弗 始 。 」 天 时 为 敌 国 有 水 旱 灾 害 、 虫 蝗 霜 雹 , 荒 乱 之 天 时 非 孤 虚 向 背 之 天 时 也 。 太 公 曰 : 「 圣 人 之 所 生 也 欲 正 後 世 。 」 故 为 谲 书 而 寄 胜 於 天 道 , 无 益 於 兵 也 。 夫 如 是 , 则 天 道 於 兵 , 有 何 阴 阳 哉 !卷 一 人 谋 上 ● 数 有 探 心 篇卷 二 人 谋 下 ● 庙 胜 篇

经 曰 : 统 六 军 之 众 , 将 百 万 之 师 , 而 无 选 锋 , 浑 而 杂 用 , 则 智 者 无 所 施 其 谋 , 辨 者 无 所 施 其 说 , 勇 者 无 所 奋 其 敢 , 力 者 无 所 着 其 壮 , 无 异 独 行 中 原 , 亦 何 所 取 於 胜 负 哉 ! 故 孙 子 曰 : 「 兵 无 选 锋 , 曰 北 。 」夫 选 士 以 赏 , 赏 得 其 进 ; 用 士 以 刑 , 刑 慎 其 退 。 古 之 善 选 士 者 , 悬 赏 於 中 军 之 门 , 有 深 沉 谋 虑 出 人 之 表 者 , 以 上 赏 而 取 之 , 名 曰 : 「 智 能 之 士 」 。 有 辞 纵 理 横 、 飞 箝 捭 阖 , 能 移 人 之 性 、 夺 人 之 心 者 , 以 上 赏 而 礼 之 , 名 曰 : 「 辩 说 之 士 」 。 有 得 敌 国 君 臣 问 间 请 谒 之 情 性 者 , 以 上 赏 而 礼 之 , 名 曰 : 「 间 谍 之 士 」 。 有 知 山 川 水 草 次 舍 、 道 路 迂 直 者 , 以 上 赏 , 而 礼 之 名 曰 : 「 乡 导 之 士 」 。 有 制 造 五 兵 、 攻 守 利 器 , 奇 变 诡 谲 者 , 以 上 赏 得 而 厚 之 , 名 曰 : 「 技 巧 之 士 」 。 有 引 五 石 之 弓 矢 贯 重 札 , 戈 矛 剑 戟 便 於 利 用 , 陆 搏 犀 兕 , 水 攫 鼋 鼍 , 佻 身 捕 虏 , 搴 旗 摭 鼓 者 , 以 上 赏 得 而 抚 之 , 名 曰 : 「 猛 毅 之 士 」 。 有 立 乘 奔 马 , 左 右 超 忽 , 踰 越 城 堡 , 出 入 庐 舍 , 而 亡 形 迹 者 , 上 赏 得 而 聚 之 , 名 曰 : 「 蹻 捷 之 士 」 。 有 往 返 三 百 里 不 及 夕 者 , 上 赏 得 而 聚 之 , 名 曰 : 「 疾 足 之 士 」 。 有 力 负 六 百 三 十 斤 行 五 十 步 者 , 上 赏 得 而 聚 之 ; 或 二 百 四 十 斤 者 , 次 赏 得 而 聚 之 , 名 曰 : 「 巨 力 之 士 」 。 有 步 五 行 、 运 三 式 , 多 言 天 道 、 阴 阳 、 诡 谲 者 , 下 赏 得 而 存 之 , 名 曰 : 「 技 术 之 士 」 。 夫 十 士 之 用 , 必 尽 其 才 、 任 其 道 。 计 谋 使 智 能 之 士 , 谈 说 使 辩 说 之 士 , 离 亲 间 疏 使 间 谍 之 士 , 深 入 诸 侯 之 境 使 乡 导 之 士 , 建 造 五 兵 使 技 巧 之 士 , 摧 锋 捕 虏 、 守 危 攻 强 使 猛 毅 之 士 , 掩 袭 侵 掠 使 蹻 捷 之 士 , 探 报 计 期 使 疾 足 之 士 , 破 坚 陷 刚 使 巨 力 之 士 , 诳 愚 惑 痴 使 技 术 之 士 , 此 谓 任 才 之 道 、 选 士 之 术 也 。 三 王 之 后 , 五 伯 之 辟 , 得 其 道 而 兴 , 失 其 道 而 亡 。 兴 亡 之 道 不 在 人 主 聪 明 文 思 , 在 乎 选 能 之 当 其 才 也 。卷 第 十 二卷 一 人 谋 上 ● 数 有 探 心 篇。

卷 二 人 谋 下 ● 善 师 篇卷 二 人 谋 下 ● 庙 胜 篇卷 一 人 谋 上 ● 数 有 探 心 篇。

有没有游戏可以提现的官网平台

卷 一 人 谋 上 ● 数 有 探 心 篇经 曰 : 古 者 , 邻 国 烽 烟 相 望 , 鸡 犬 相 闻 , 而 足 迹 不 接 於 诸 侯 之 境 , 车 轨 不 结 於 千 里 之 外 , 以 道 存 生 , 以 德 安 形 , 人 乐 其 居 。 後 世 浇 风 起 而 淳 朴 散 , 权 智 用 而 谲 诈 生 , 邻 国 往 来 用 间 谍 ; 纵 横 之 事 , 用 檃 括 之 人 矣 。徐 守 仁 义 , 社 稷 邱 墟 。 鲁 尊 儒 墨 , 宗 庙 泯 灭 。 非 达 奥 知 微 , 不 能 御 敌 ; 不 劳 心 苦 思 , 不 能 原 事 ; 不 悉 见 情 伪 , 不 能 成 名 ; 材 智 不 明 , 不 能 用 兵 ; 忠 实 不 真 , 不 能 知 人 。 是 以 , 鬼 谷 先 生 述 〈 捭 阖 、 〈 揣 摩 、 〈 飞 箝 、 〈 抵 巇 之 篇 , 以 教 苏 秦 、 张 仪 游 说 於 六 国 而 探 诸 侯 之 心 , 於 是 术 行 焉 ! 夫 用 探 心 之 术 者 , 先 以 道 德 、 仁 义 、 礼 乐 、 忠 信 、 诗 书 、 经 传 、 子 史 、 谋 略 、 成 败 浑 而 杂 说 , 包 而 罗 之 , 澄 其 心 , 静 其 志 , 伺 人 之 情 , 有 所 爱 恶 、 去 就 , 从 欲 而 攻 之 , 阴 虑 阳 发 , 此 虚 言 而 往 , 彼 实 心 而 来 , 因 其 心 , 察 其 容 , 听 其 声 , 考 其 辞 。 言 不 合 者 , 反 而 求 之 , 其 应 必 出 , 既 得 其 心 , 反 射 其 意 , 符 应 不 失 , 契 合 无 二 , 胶 而 漆 之 , 无 使 反 覆 , 如 养 由 之 操 弓 、 逢 蒙 之 挟 矢 , 百 发 无 不 中 正 , 犹 设 罝 罘 , 以 罹 鱼 兔 , 张 其 会 , 磔 其 腰 , 胁 其 虚 , 必 冲 纲 而 挂 目 , 亦 奚 有 孑 遗 哉 !夫 探 仁 人 之 心 , 必 以 信 , 勿 以 财 ; 探 勇 士 之 心 , 必 以 义 , 勿 以 惧 ; 探 智 士 之 心 , 必 以 忠 , 勿 以 欺 ; 探 愚 人 之 心 , 必 以 蔽 , 勿 以 明 ; 探 不 肖 之 心 , 必 以 惧 , 勿 以 常 ; 探 好 财 之 心 , 必 以 贿 , 勿 以 廉 。 夫 与 智 者 言 , 依 於 博 , 智 有 涯 而 博 无 涯 , 则 智 不 可 以 测 博 ; 与 博 者 言 , 依 於 辨 , 博 师 古 而 辨 应 , 今 则 不 可 以 应 辨 。 与 贵 者 言 , 依 於 势 , 贵 位 高 而 势 制 高 , 则 位 不 可 以 禁 势 。 与 富 者 言 , 依 於 物 , 富 积 财 而 物 可 宝 , 则 财 不 足 以 易 宝 。 与 贫 者 言 , 依 於 利 , 贫 匮 乏 而 利 丰 赡 , 则 乏 不 可 以 賙 丰 。 与 贱 者 言 , 依 於 谦 , 贱 人 下 而 谦 降 下 , 则 贱 不 可 以 语 谦 。 与 勇 者 言 , 依 於 敢 , 勇 不 惧 而 敢 刚 毅 , 则 勇 不 可 以 慑 刚 。 与 愚 者 言 , 依 於 锐 , 愚 质 朴 而 锐 聪 明 , 则 朴 不 可 以 察 聪 。 此 八 者 , 皆 本 同 其 道 , 而 末 异 其 表 。 同 其 道 , 人 所 欲 听 ; 异 其 表 , 听 而 不 晓 。 如 此 , 则 不 测 浅 、 不 测 深 , 吾 得 出 无 间 、 入 无 朕 , 独 往 而 独 来 , 或 纵 而 或 横 ; 如 偃 枯 草 , 使 东 而 东 , 使 西 而 西 ; 如 引 停 水 决 之 则 流 ; 壅 之 则 止 , 谋 何 患 乎 不 从 哉 !夫 道 贵 制 人 、 不 贵 制 於 人 。 制 人 者 , 握 权 ; 制 於 人 者 , 遵 命 也 。 制 人 之 术 , 避 人 之 长 , 攻 人 之 短 ; 见 己 之 所 长 , 蔽 己 之 所 短 。 故 兽 之 动 , 必 先 爪 牙 ; 禽 之 动 , 必 先 觜 距 ; 螫 虫 之 动 , 必 以 毒 ; 介 虫 之 动 , 必 以 甲 。 夫 鸟 兽 虫 豸 , 尚 用 所 长 以 制 物 , 况 其 智 者 乎 ! 夫 人 好 说 道 德 者 , 必 以 仁 义 折 之 ; 好 言 儒 墨 者 , 必 以 纵 横 御 之 ; 好 谈 法 律 者 , 必 以 权 术 挫 之 。 必 乘 其 始 、 合 其 终 、 摧 其 牙 、 落 其 角 , 无 使 出 吾 之 右 。 徐 以 庆 吊 之 言 , 忧 喜 其 心 , 使 其 神 不 得 为 心 之 主 。 长 生 、 安 乐 、 富 贵 、 尊 荣 、 声 色 、 喜 说 , 庆 言 也 ; 死 亡 、 忧 患 、 贫 贱 、 苦 辱 、 刑 戮 、 诛 罚 , 吊 言 也 。 与 贵 者 谈 , 言 吊 则 悲 ; 与 贱 者 谈 , 言 庆 则 悦 。 将 其 心 , 迎 其 意 , 或 庆 或 吊 , 以 惑 其 志 , 情 变 於 内 者 , 形 变 於 外 , 常 以 所 见 而 观 其 所 隐 , 所 谓 测 隐 探 心 之 术 也 。 虽 有 先 王 之 道 , 圣 智 之 术 而 无 此 者 , 不 足 以 成 伯 王 之 业 也 。经 曰 : 古 者 , 用 人 之 力 , 岁 不 过 三 日 , 籍 歛 不 过 什 一 。 公 刘 好 货 , 居 者 有 积 仓 , 行 者 有 裹 粮 。 太 王 好 色 , 内 无 怨 女 , 外 无 旷 夫 。 文 王 作 刑 , 国 无 冤 狱 。 武 王 行 师 , 士 乐 其 死 。 古 之 善 率 人 者 , 未 有 不 得 其 心 而 得 其 力 者 也 , 未 有 不 得 其 力 而 得 其 死 者 也 。 故 国 必 有 礼 信 亲 爱 之 义 , 然 後 人 以 饥 易 饱 ; 国 必 有 孝 慈 廉 耻 之 俗 ; 然 後 人 以 死 易 生 。 人 所 以 守 战 至 死 不 衰 者 , 上 之 所 施 者 厚 也 。 上 施 厚 , 则 人 报 之 亦 厚 。 且 士 卒 之 於 将 , 非 有 骨 肉 之 亲 , 使 冒 锋 镝 、 突 干 刃 、 死 不 旋 踵 者 , 以 恩 信 养 之 、 礼 恕 导 之 、 小 惠 渐 之 , 如 慈 父 育 爱 子 也 。 故 能 救 其 阽 危 、 拯 其 涂 炭 , 卑 身 下 士 , 齐 勉 甘 苦 , 亲 临 疾 病 , 寒 不 衣 裘 , 暑 不 操 扇 , 登 不 乘 马 , 雨 不 张 盖 。 军 幕 未 办 , 将 不 言 坐 ; 军 井 未 通 , 将 不 言 渴 。 妻 子 补 绽 於 行 间 , 身 自 分 功 於 役 作 。 箪 醪 之 馈 , 必 投 於 河 ; 挟 纩 之 言 , 必 巡 於 军 。 是 以 , 人 喜 金 铎 之 声 、 勇 鼓 鼙 之 气 者 , 非 恶 生 而 乐 死 , 思 欲 致 命 而 报 之 於 将 也 。 故 曰 : 「 视 卒 如 婴 儿 , 故 可 与 之 赴 深 溪 ; 视 卒 如 爱 子 , 故 可 与 之 俱 死 。 厚 而 不 能 使 , 爱 而 不 能 令 , 乱 而 不 能 理 , 譬 如 骄 子 , 不 可 用 也 。 是 故 令 之 以 文 , 齐 之 以 武 , 是 谓 必 取 。 」 语 曰 : 夫 妻 谐 , 可 以 攻 齐 ; 小 夫 怒 , 可 以 攻 鲁 。 王 翦 、 李 牧 、 吴 起 、 田 穰 苴 竟 如 此 而 兵 强 於 诸 侯 也 。。

经 曰 : 天 贵 持 盈 不 失 , 阴 阳 四 时 之 纲 纪 ; 地 贵 定 倾 不 失 , 生 长 均 平 之 土 宜 。 人 贵 节 事 , 调 和 阴 阳 , 布 告 时 令 , 事 来 应 之 , 物 来 知 之 , 天 下 尽 其 忠 信 、 从 其 政 令 。 故 曰 : 「 天 道 无 灾 , 不 可 先 来 ; 地 道 无 殃 , 不 可 先 倡 ; 人 事 无 失 , 不 可 先 伐 。 」 四 时 相 乘 , 水 旱 愆 和 , 冬 雷 夏 霜 , 飞 虫 食 苗 , 天 灾 也 。 山 崩 川 涸 , 土 不 稼 穑 , 水 不 涧 下 , 五 果 不 树 , 八 谷 不 成 , 地 殃 也 。 重 赋 苛 政 , 高 台 深 池 , 兴 役 过 差 , 纵 酒 荒 色 , 远 忠 昵 佞 , 穷 兵 黩 武 , 人 失 也 。 上 见 天 灾 , 下 睹 地 殃 , 傍 观 人 失 。兵 不 法 天 , 不 可 动 ; 师 不 则 地 , 不 可 行 ; 征 伐 不 和 於 人 , 不 可 成 。 天 赞 其 时 , 地 资 其 财 , 人 定 其 谋 。 静 见 其 阳 , 动 察 其 阴 , 先 观 其 迹 , 後 知 其 心 。 所 谓 胜 兵 者 , 先 胜 而 後 求 战 ; 败 兵 者 , 先 战 而 後 求 胜 。 故 曰 : 「 未 战 而 庙 算 胜 者 , 得 算 多 矣 。 未 战 而 庙 算 不 胜 者 , 得 算 少 矣 。 多 算 胜 , 少 算 不 胜 , 而 况 於 无 算 乎 ! 以 此 观 之 胜 负 见 矣 。 」卷 一 人 谋 上 ● 国 有 富 强 篇卷 一 人 谋 上 ● 国 有 富 强 篇。

题图来源:有没有游戏可以提现的图片编辑:

<sub id="dvku9"></sub>
  <sub id="3kvi4"></sub>
  <form id="fs1da"></form>
   <address id="fnigq"></address>

    <sub id="qwdot"></sub>

     网赌杀我我换号 sitemap 老虎机注册自动送分 亚美在线注册 网赌平台提现不到账
     网赌把人都废了| 西湾娱乐网址网站| 吉祥坊棋牌手机版| 同城彩票登录| 网络赌钱ag平台上岸| 网上在线博彩买球网址| 百家乐记路| 百家博娱乐手机版官网| 网上赚钱软件哪个好| 网上投注哪个可以| 网上开捕鱼平台贵吗| 网上用真钱打麻将| 老虎机捕鱼下载| 亚豪平台网址多少| 网络赌博如何赢走你的钱| 休闲品牌| 吉林麻将小鸡飞蛋| 老k游戏充值大厅| 老虎机游戏下载手机版|